Nieuws

Componence Asset List

05 oktober 2017

200x200+Mirjam+van+Orden.jpg
Promotieonderzoek Mirjam van Orden over de (kosten)effectiviteit van de generalistische BasisGGZ en de integratie van eHealth in de zorgpraktijk.

Op 5 oktober hoopt Mirjam van Orden, onderzoeker bij Parnassia Groep, te promoveren aan de Universiteit Leiden. Haar onderzoek gaat over een getrapt zorgconcept (het collaborative care-concept), waarbij de patiënt kortdurende psychiatrische zorg krijgt in de praktijk van de huisarts. Mocht de patiënt na afloop onvoldoende hersteld zijn, dan volgt een doorverwijzing naar gespecialiseerde zorg. Dit zorgconcept is vergeleken met de directe verwijzing naar en behandeling in de gespecialiseerde ggz, die gebruikelijk was voor de invoering van de BasisGGZ.

“Beide zorgvormen bleken even effectief, maar het getrapte zorgconcept is efficiënter en kosteneffectiever, zowel op de korte als op de lange termijn”, vertelt Mirjam.

Lichter en korter waar mogelijk
“We weten uit onderzoek dat de Nederlandse gezondheidszorg kwalitatief hoogwaardig is. Het collaborative care-zorgconcept bleek dan ook even effectief, maar juist efficiënter dan regulier verwijzen en behandelen in de gespecialiseerde ggz. Voor Parnassia Groep, die zowel generalistische BasisGGZ als ook specialistische zorg biedt is dat goed nieuws, omdat wij laagdrempelige kortdurende zorg willen bieden waar mogelijk en (intensievere) gespecialiseerde zorg waar nodig.”

eHealth
Mirjam keek ook naar de toekomst van de zorgverlening, namelijk de integratie van internetondersteuning in de zorgverlening (eHealth). “Uit nationaal en internationaal onderzoek is bekend dat het implementeren van eHealth in de dagelijkse zorgpraktijk niet eenvoudig is. Ik heb in mijn onderzoek kunnen aantonen dat organisatorische factoren van invloed zijn op de mate waarin hulpverleners eHealth aanbieden en de mate waarin patiënten er actief mee aan de slag gaan.

Het doel is dat eHealth onderdeel wordt van de reguliere behandelpraktijk. De hulpverleners zijn daarin de belangrijkste schakel: zij verlenen immers de zorg. Voor hulpverleners is het van essentieel belang dat zij betekenis kunnen geven aan de E-zorgverlening. Ze moeten weten hoe de E-zorgverlening afwijkt van de werkwijze die zij gewend waren, welke invloed E-zorgverlening heeft op hun dagelijkse praktijkvoering en wat er van hen verwacht wordt.

Tenslotte is het van belang dat hulpverleners door middel van continue monitoring, evaluatie en feedback in staat worden gesteld om te oefenen en te leren. Dat geldt zeker in de beginfase.

Dat is wat ik organisaties adviseer: faciliteer en ondersteun je hulpverleners in voldoende mate zodat ze zich deze vorm van zorgverlening eigen kunnen maken.”

Collaborative mental health care. Changing the landscape of mental health care
Lees de samenvatting van het proefschrift.
Mirjams proefschrift is te raadplegen via de Universiteit Leiden.

Over Mirjam van Orden
Mirjam van Orden (1976) werkt sinds 2000 als (senior) onderzoeker bij de Parnassia Academie (Parnassia Groep). Haar onderzoek richt zich vooral op de invoering, het gebruik en de effectiviteit van eHealth en andere digitale innovaties in de ggz.