Nieuws

Componence Asset List

29 juni 2016

250x198+illustratie+symposium+suicidepreventie.png

Vergeleken met andere grote ggz-aanbieders heeft Parnassia Groep goede behandeleffecten tegen lage kosten per cliënt. Stephan Valk: ‘Cliënten beter behandelen tegen lagere kosten is al een aantal jaren onze hoofddoelstelling. Dat we de goede dingen doen en de juiste stappen zetten is nu bevestigd door een onafhankelijke partij.’

'De grootste ggz-instelling valt op door lage behandelkosten en relatief hoge kwaliteit' en 'De bijdrage die de GGZ-sector levert aan onze maatschappij staat als een paal boven water. Deze bijdrage lijkt in de discussie over kosten wel eens onderbelicht te blijven.' Deze uitspraken worden gedaan in een onderzoek dat gedaan is in opdracht van Zorginstituut Nederland.

Meerwaarde van de ggz

Het rapport 'Waar is de gulden een daalder waard' beschrijft de meerwaarde van de ggz door de financiële prestaties te koppelen aan de kwaliteitsprestaties. In vergelijking met andere grote ggz-aanbieders heeft Parnassia Groep goede behandeleffecten tegen lage kosten per cliënt (zie tabel). Ook onze eigen ROM-metingen en de monitoring van de kosten per cliënt laten zien dat we goede resultaten behalen. Sinds 2007 zijn de kosten per cliënt ieder jaar gedaald, in totaal met 34,7%.

Blijven kijken naar mogelijkheden

Stephan Valk: ‘Over grote organisaties, zoals Parnassia Groep, bestaat nog wel eens het beeld dat ze niet flexibel zijn. Ons jarenlange beleid laat zien dat we wendbaar zijn en snel kunnen bewegen. Zeker in deze turbulente tijden met stelselwijzigingen, hoge administratieve lasten en bezuinigingen. Door voldoende de samenwerking te zoeken, zien we dat cliënten door de bundeling van kennis beter worden geholpen. Natuurlijk in een kleinschalige omgeving en zoveel mogelijk in hun eigen woonomgeving.

Om dit beleid door te kunnen zetten naar 2017 en verder hebben we ruimte nodig. Dat betekent dat we soms wat hogere prijzen moeten hanteren voor de inzet die we doen op gebied van opleidingen, onderzoek enz. Ook moeten de regels voor de verantwoording worden versoepeld. We kunnen daarmee miljoenen besparen (landelijk tot 500 miljoen) die we kunnen inzetten voor betere patiëntenzorg.

We hebben ook aandacht voor cliënten die tussen wal en schip vallen in de huidige regelgeving. Het is bij deze doelgroep niet altijd mogelijk om aan alle regels te voldoen. Voor effectieve cliëntenzorg is het noodzakelijk dat we behandeling van deze cliënten wel vergoed krijgen.’

Bron: Zorginstutuut Nederland, openbare kwaliteitsdata.

De tabel brengt de kwaliteit van de zorg (Delta T score) en de kosten  per cliënt in beeld. Ten opzichte van andere grote ggz instellingen heeft Parnassia Groep goede kwaliteitscores en lage kosten per cliënt.

Er staan ook grafieken met kleinere instellingen in het rapport. Die hebben soms betere effectscores, dat is ook logisch omdat zij zich maar op een klein deel van de cliëntengroepen richten. Met alle complexe cliënten die we behandelen, ook mensen waar stabiliteit van functioneren al een grote prestatie is, is dit een prachtig effect.

Natuurlijk moeten we samen blijven kijken naar verdere verbeteringen. Ook zal het voor alle doelgroepen niet gelijk zijn. Om een verdiepend oordeel te krijgen zou je verder moeten kijken. Instellingen in deze grafiek kunnen natuurlijk van elkaar verschillen qua populatie. Van  verschillen kan je altijd weer leren.

Behandeleffectiviteit en herstel

Uit de ROM en benchmark 2015 blijkt dat het behandeleffectiviteit en herstel gelijk is aan het landelijk gemiddelde of zelfs hoger scoort.

Parnassia Groep scoort voor volwassenzorg op zorgtrajecten (meerdere opeenvolgende DBC's met dezelfde hoofddiagnose) significant hoger dan andere zorginstellingen in Nederland.

In 2014 was dit ook al het geval, maar het verschil tussen Parnassia Groep en andere zorginstellingen is het afgelopen jaar nog groter geworden. Op de overige zorgdomeinen zijn onze behandeleffecten vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

Als we kijken naar herstel, zien we dat onze cliënten gemiddeld genomen klinisch herstellen na een behandeling. Zeer positief is het herstel bij kinderen en jeugdigen; zij bereiken een niveau van functioneren dat overeenkomt met een gemiddeld kind of jeugdige.

Met name in onze kernregio's hebben we cliënten met complexe problematiek. Mooi te zien dat we bij deze doelgroep op een aantal gebieden zelfs aanzienlijk betere resultaten behalen dan gemiddeld.