Nieuws

Componence Asset List

22 mei 2017

200x200++een+vrouw+troost+een+andere+vrouw.png

De spoedeisende hulp van Haaglanden Medisch Centrum Westeinde en een psychiatrisch verpleegkundige en een arts of arts-assistent psychiatrie van de crisisdienst van Parnassia werken nauw samen in de opvang en veilige beoordeling van verwarde personen. Sinds 1 mei is er één voordeur, genaamd Haagse SPOED, nu de somatische en psychiatrische acute zorg op één locatie is gerealiseerd. Dat is uniek in Nederland.

Het aantal patiënten met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek dat de spoedeisende hulpafdeling (SEH) van HMC Westeinde bezoekt, is in het afgelopen jaar met 17% gestegen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die een zelfmoordpoging hebben gedaan of dreigen dat te doen, om verslaafden die veel drugs hebben genomen of om mensen die psychotisch zijn en agressief. Psychiatrisch patiënten moeten op de spoedeisende hulp vaak lang wachten. Het is zowel in het belang van de patiënt als van de omgeving op de SEH om hen snel te helpen. Daarom is HMC Westeinde en de crisisdienst van Parnassia een pilot gestart tot het einde van het jaar. ZonMw stelt hiervoor subsidie beschikbaar.

Geen drempel tussen psychiatrie en somatiek

Op één locatie (SEH) vindt zowel somatische als psychiatrische spoedeisende zorg plaats. Deze zorg is gericht op spoedeisende diagnostiek, stabilisatie van de patiënt en bemiddeling naar passende vervolgbehandeling. Psychiatrische patiënten kunnen net als somatische patiënten voor hun spoedeisende (psychische) gezondheidsprobleem worden verwezen naar de SEH.

Hoofd SEH Frans de Voeght. ‘Psychiatrie en somatiek zijn vaak twee aparte werelden met behoorlijke drempels ertussen. Terwijl bij een patiënt die in de war is, lang niet altijd duidelijk is of de klachten lichamelijk, psychiatrisch of allebei zijn. Wij halen de drempel tussen psychiatrie en somatiek weg. De psychiater kan de patiënt al zien terwijl wij nog met een lichamelijke behandeling bezig zijn. We zoeken parallel naar een diagnose en besparen daardoor tijd.’

Minder vervoersbewegingen

De samenwerking met HMC past in de wens van Parnassia Groep om patiënten adequater te helpen. Parnassia-psychiater Bastiaan van der Hoeven: ‘Door binnen Haagse SPOED samen te werken op één locatie bieden we kwalitatief betere zorg aan zeer kwetsbare patiënten. Bovendien levert het een vermindering van belasting van andere diensten (o.a. ambulancevervoer) op.’

Hiermee is Haagse SPOED een passend antwoord op de verschuivingen die binnen de openbare orde gaande zijn. Naast de Opvang Verwarde Personen is Haagse SPOED een ander initiatief om een sluitende acute keten te vormen.

Voor de huisarts

De verwijsroute blijft tijdens de pilot hetzelfde als gebruikelijk: bij spoedeisende psychiatrische problematiek kan de huisarts de crisisdienst bellen. Die laat vervolgens weten of de patiënt bezocht wordt of dat hij of zij terecht kan op de SEH. In de toekomst komt er mogelijk een directe verwijsroute. Van der Hoeven: ‘Dat is onze wens. Wij vinden het belangrijk dat huisartsen psychiatrisch patiënten zien als iedere andere patiënt en ook voor hen een regierol vervullen.’