Nieuws

Componence Asset List

27 januari 2022

hackaton+200.jpg

Afgelopen dinsdag hebben leerlingen van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap van ROC Mondriaan en stagiaires/leerlingen Verpleegkunde van het Zorg en Innovatiecentrum van Parnassia Groep door middel van een online hackathon creatieve oplossingen bedacht voor twee actuele onderwerpen binnen de ggz: rookvrij en in-, door- en uitstroom van cliënten. De jury koos als winnaar voor de casus 'Doorstroom' team 3 en voor de casus 'Rookvrij' team 4.

Casus Doorstroom

Het winnende team (team 3) koos voor een centrale rol voor de cliënt, zijn ‘gezonde deel’ en zijn herstelwensen. De zorgorganisatie plooit zich hier omheen. Ook de inzet van ervaringsdeskundigen, was goed doorgedacht. Jury: “Er werd behalve naar de cliënt ook naar de organisatie gekeken. De vormgeving hoe het gepresenteerd werd, was erg mooi."

Ook de andere teams in deze casus leverden mooie ideeën aan. Team 1 koos voor het inrichten van landelijke expertise- en plaatsingscentra, in samenwerking met o.a. zorgverzekeraars en gemeenten. Dit om te zorgen dat de multiple-probleem cliënt op de goede plek terecht komt.  Team 2 koos voor een buddysysteem als cliëntgerichte aanpak. Met als belangrijkste waarden het bieden van continuïteit en vertrouwen.

Casus Rookvrij

Deze casus werd gewonnen door team 4. Hun oplossing bestond uit een integrale aanpak waarmee de cliënt op een open klinische afdeling gestimuleerd kan worden om niet te roken. Met als onderdelen een duidelijk afdelingsbeleid, individuele begeleiding, zorgen voor afleiding en activiteiten. Uit de presentatie bleek het belangrijke besef dat je als verpleegkundige zelf onderdeel van de oplossing bent. Met als einddoel voor de afdeling om volledig rookvrij te zijn, werd gepleit voor een gefaseerde afbouw. Jury: “Deze oplossing is de meest integrale aanpak. Er werd op veel verschillende manieren naar het probleem gekeken. Een totaalaanpak is helpend. Dit vonden we mooi als jury, ook de fasering in alle stappen. Er werd ook gekeken naar het gedrag van de collega’s.”

Bij team 5 bestond de praktische aanpak uit nicotinepleisters, voorlichting en dagbesteding. Team 6 kwam met het idee om met de client een rookvrijcontract op te stellen en het verloop van het niet roken-gedrag - inclusief waarschuwingen - bij te houden in een rookmap. Daarnaast werd een beloningssysteem genoemd waarin de cliënt beloond werd met teruggeven van zijn sigaretten.

De juryleden

Juryvoorzitter Richard Prins: “De jury heeft unaniem besloten over de winnaars. Het was prachtig georganiseerd, we hebben heel mooie presentaties gezien met elkaar. Dit was mijn eerste hackathon waar ik als juryvoorzitter aan mocht deelnemen en ik hoop dit nog vaker te mogen doen. Fantastisch om te zien wat er allemaal uit komt. We zijn zeer verrast en trots op wat we gezien hebben. Veel dank aan de organisatie.”

  1. Richard Prins, voorzitter, bestuurder Parnassia
  2. Arjo van Nieuwamerongen, Onderwijsdirecteur ROC Mondriaan
  3. Flora van Eck, Onderwijsdirecteur a.i. Externe relaties en dienstverlening / Directeur LLO (leven lang ontwikkelen)
  4. Hans van Heel, projectleider PG Rookvrij Parnassia Groep
  5. Nicky Verduijn, ervaringsdeskundige Parnassia Groep
  6. Manon Biesebroek, Verpleegkundige Parnassia Groep

Hackaton

De hackathon is de afsluiting van de 7de editie van het Zorg en Innovatiecentrum van Parnassia Groep. Stagiaires en leerlingen Verpleegkunde van ROC Mondriaan sluiten door middel van de hackathon een aantal praktijkexamens af, onder andere over kwaliteitsverbetering en professionalisering. Zij hebben zich de afgelopen 20 weken georiënteerd op de uitdagingen binnen de ggz. Dit hebben ze gedaan door hun eigen leerervaringen op de afdelingen, masterclasses van medewerkers van Parnassia Groep en onderzoek onder begeleiding van Marco Kruider, docent Verpleegkunde ROC Mondriaan.

Opdracht

Zes teams bestaande uit studenten, medewerkers van Parnassia Groep, docenten en ervaringsdeskundigen hebben online in breakoutrooms een uur de tijd gekregen om met creatieve oplossingen te komen. Daarna hebben de groepjes hun uitkomsten gepresenteerd aan de jury.