Nieuws

Componence Asset List

12 juli 2022

foto+gedenkteken+200.jpg

Op 12 juli 2022 is het een jaar geleden dat twee collega’s van Parnassia werkzaam op de Leggelostraat slachtoffer werden van een zeer heftig geweldscalamiteit. Beiden raakten ernstig gewond en zorgbeveiliger Martin den Dekker overleed aan zijn verwondingen. Dit heeft ons enorm geraakt.

Herdenkingsdienst

Vandaag hebben we Martin opnieuw herdacht en stilgestaan bij geweld tegen hulpverleners. Samen met familie van Martin en collega’s die zich verbonden voelden.
In het afgelopen jaar heeft een deel van onze collega’s rust kunnen vinden en de draad van het leven weer kunnen oppakken. Anderen worstelen met het enorme verdriet en de leegte die Martin heeft achtergelaten.

De impact was enorm. Op onze collega’s, maar ook collega’s elders in het land die twijfelden of ze als crisisdienst wel naar cliënten toe konden gaan. Op collega’s die eerder geweld hadden meegemaakt en de radeloosheid die ze zelf toen voelden herbeleefden. We hebben een prachtig beroep als werkers in de geestelijke gezondheidszorg, maar op zulke momenten ook zo’n moeilijk beroep.

Ook voor mensen met psychische aandoeningen kon het zwaar zijn. Ze voelden het verdriet om Martin, wat bleek uit de vele andere uitingen van medeleven van cliënten. En ze ervaren tegelijk het stigma wat op sommige plaatsen aanwakkerde.

Veilige omgeving

Als Parnassia Groep blijven we aandacht vragen voor veiligheid, want we willen een veilige omgeving zijn. Voor de behandelaars en zorgbeveiligers op de ambulante locaties, voor collega’s die op huisbezoek gaan en in de klinieken. En tegelijkertijd ook voor onze cliënten en naasten. Veilige zorg is immers een kenmerk van kwalitatieve zorg.
Ook landelijk blijven we aandacht vragen voor veiligheid, bij ons in de ggz én in de samenleving. Veiligheid en vertrouwen is immers de basis van ons werk in de ggz.

Kunstwerk als gedenkteken

Ter nagedachtenis aan het overlijden van Martin den Dekker en geweld tegen hulpverleners heeft de familie een gedenkteken onthuld op ons woonzorgpark aan de Monsterseweg.  Om aandacht te vragen voor de calamiteit, die niet symbool staat voor de gemiddelde mens met
ernstige psychische aandoeningen. Geweld tegen een ieder kunnen en zullen we nooit accepteren.

Het gedenkteken bestaat uit drie verschillende delen die Martin en zijn familie, de collega’s en de cliënten vertegenwoordigen. Op de drie delen staat de tekst zoals deze op de herdenkingsdienst vorig jaar is uitgesproken over Martin.

‘Om te doen wat jij deed, moet je zijn zoals jij was’. Uit de plaat van Martin is een vogel uitgestoken, die symbool staat voor de aard en geest van Martin: beschermen, verbinden, herstellen. Het gedenkteken is gemaakt door kunstenaars en begeleiders van Anders Bekeken van Reakt