Nieuws

Componence Asset List

08 mei 2019

200+x+200+Herdenking+monument+mei+2019.jpg
Op 4 mei vond de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst plaats voor oorlogsslachtoffers bij ons herdenkingsmonument op onze Haagse locatie Albardastraat.

Zo’n dertig aanwezigen luisterden naar indringende toespraken van Martin Nieuwstad, interim-voorzitter van onze concern cliëntenraad en van bestuursvoorzitter Stephan Valk. Zij stonden stil bij de verschrikkingen tijdens de 2e wereldoorlog waarbij 251 joodse patiënten en onderduikers werden gedeporteerd van onze locaties Albardastraat en Monsterseweg. 227 hiervan kwamen om in vernietigingskampen. Met deze herdenking wil Parnassia Groep jaarlijks nadrukkelijk stilstaan bij een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Haagse geestelijke gezondheidszorg.

Ook werd voor de toekomst de hoop uitgesproken op een maatschappij waar voor alle mensen een plaats is. In de woorden van Martin Nieuwstad: '... wij allen kunnen een steentje bijdragen om in onze samenleving iedereen gelijke kansen te geven’. Tussen de toespraken door werd live klassieke muziek van Bach vertolkt. Met het neerleggen van twee bloemstukken en 2 minuten stilte is de bijeenkomst afgesloten.

Meer informatie over het herdenkingsmonument.