Nieuws

Componence Asset List

19 maart 2019

Herinrichting+De+Oude+Keuken+dankzij+Rabobank+3.jpg
Op woensdag 13 maart ontving Brigitte van Campen, directeur van De Oude Keuken (Castricum, Bakkum) een cheque van € 20.000 uit handen van Jan Klaver, directeur Rabobank Alkmaar en omstreken. Hiermee wordt de grote zaal – de Plaza – opnieuw ingericht. Jan Klaver: ‘De Oude Keuken biedt kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat past bij thema’s die wij als coöperatieve bank belangrijk vinden: het bevorderen van leefbaarheid en zelfredzaamheid.’

Kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Brigitte van Campen: ‘We ontvangen veel verschillende groepen in de Plaza, buurtbewoners, muziekliefhebbers en niet te vergeten de cliënten die hier wonen. Een goede inrichting is belangrijk, met name de combinatie van functionaliteit, flexibiliteit en gezelligheid. Deze bijdrage van Rabobank Alkmaar en omstreken stelt ons in staat om de variëteit aan gasten aan De Oude Keuken te binden. Dit draagt bij aan een stevige financiële basis, waarmee we meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans kunnen bieden op een leertraject.’

Leefbaarheid en zelfredzaamheid

Jan Klaver: ‘Al vanaf het vroegste begin – Het Oude Theehuys – heeft de Rabobank De Oude Keuken ondersteund. Wij brengen jaarlijks een deel van ons coöperatieve dividend terug in de lokale omgeving. Dit initiatief van De Oude Keuken bevordert direct de leefbaarheid en zelfredzaamheid, maatschappelijke thema’s die wij belangrijk vinden. Deze donatie is een bekrachtiging van onze bestaande relatie.’

Akoestische panelen met fotoprint

Een deel van het bedrag is bestemd voor foto’s op nieuwe akoestische panelen in de Plaza. De foto’s zijn ter beschikking gesteld door de Werkgroep Oud Castricum. Ze maken de geschiedenis van de zaal zichtbaar en de band die De Oude Keuken heeft met de mensen in de omgeving. Nolly Borsboom, aanwezig namens Parnassia Noord-Holland (voorheen Dijk en Duin) en de eigenaar van het pand: ‘Zeker op dit terrein is het belangrijk dat de Plaza een levendige plek blijft. Waar lezingen, bijeenkomsten en culturele evenementen gehouden kunnen worden en onze cliënten, buurtbewoners en gemeentelijke partijen elkaar kunnen blijven ontmoeten.’