Nieuws

Componence Asset List

17 juni 2019

Zorgboulevard.jpg

Met accent op Ouderen, NAH en ziekenhuispsychiatrie

Antes en Parnassia Groep (Bavo Europoort) zijn gefuseerd met als doel samen de GGZ-zorg in de regio Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Hollandse Eilanden en Drechtsteden nog beter te maken. Eén van de belangrijke uitgangspunten is om de ziekenhuis-gebonden zorg nabij een algemeen ziekenhuis te organiseren. Daarom is de locatie Zorgboulevard van Antes aangewezen als een van de drie klinische kernlocaties, met een speciaal accent op het gebied van ouderen, Niet aangeboren Hersenletsel (NAH) en ziekenhuispsychiatrie.

Dit betekent dat er een aantal verhuizingen gaat plaatsvinden. Het expertisecentrum NAH van Bavo Europoort verhuist eind september van de Franz Leharstraat naar de locatie Zorgboulevard. Om ruimte te maken voor die afdelingen, is het nodig dat een deel van de klinische en ambulante voorzieningen van de Zorgboulevard verhuist naar locaties in Rotterdam Zuid en Poortugaal.

De eerste verhuizingen hebben reeds plaatsgevonden, namelijk de verhuizing van

de kliniek Stemmingsstoornissen en de SEHP van de Zorgboulevard naar Kliniek A op het terrein van locatie Poortugaal. De NAH-kliniek zal naar verwachting rond september verhuizen naar de Zorgboulevard.

Van Zorgboulevard naar

  • De poli volwassen en deeltijd verhuist eind augustus naar de locatie Carnissesingel.
  • FACT team Zuid verhuist eind juli naar de nieuwe locatie Dynamostraat.

Van Carnissesingel naar

  • De ggz-teams van Bavo Europoort van de locatie Carnissesingel verhuizen eind juli naar de Dynamostraat.
  • Ook de teams SARR volwassen (van locatie Oude Dijk) en SARR Jeugd (van Carnissesingel) verhuizen naar de locatie Dynamostraat.

Voor u als verwijzer verandert er nagenoeg niets; de aanmeldroute, telefoonnummers en werkwijze blijven hetzelfde, alleen de locatie wijzigt.