Nieuws

Componence Asset List

07 december 2016

250+x+198+volwassen+man%2C+psychosen.png
Niet aangeboren hersenletsel, treft jaarlijks zo’n 150.000 Nederlanders. Uit onderzoek blijkt dat slechts 20% van deze groep dit heeft opgelopen bij een ernstig trauma. NAH wordt dan vrijwel altijd direct herkend.

In 80% van de gevallen ontstaat NAH na relatief klein letsel waarmee mensen soms niet eens naar het ziekenhuis of de huisarts gaan. Als dan later klachten optreden, is het voor huisartsen en andere zorgprofessionals lastig om dit toe te schrijven aan NAH of wordt het zelfs niet herkend als zodanig.

Behandel- en expertisecentrum

De diagnose NAH komt vaak hard aan, zowel voor de patiënt zelf als ook voor naasten. Het kan patiënten en hun omgeving vaak goed ondersteunen als de patiënt kortdurend wordt opgenomen op een open afdeling.

Het behandelcentrum NAH (Niet Aangeboren hersenletsel) van Bavo Europoort biedt in onze klinische voorziening 30 open bedden waarvan 10 gesloten. Hier leren patiënten hun fysieke en mentale mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten. Patiënten krijgen hierbij behandeling van een aantal specialisten variërend van psychiater tot activiteitentherapeut en van GZ psycholoog tot fysiotherapeut.

Nazorg

Al deze activiteiten zijn ondergebracht op één locatie wat maakt dat een patiënt na een opname in de kliniek al bekend is met de omgeving en de medewerkers waardoor de ambulante zorg naadloos aansluit op het moment dat de patiënt met ontslag gaat.

Een grote meerderheid (79%) van mensen die wij behandeld hebben, heeft vooruitgang geboekt. Sommige effecten zijn pas later zichtbaar.

Over ons expertisecentrum NAH

Wij behandelen per jaar gemiddeld 350 mensen met een hersenaandoening. Er wordt behandeling geboden aan patiënten uit het hele land in de leeftijdscategorie van 18 t/m 65. Behandeling wordt poliklinisch, in deeltijd en klinisch geboden, afhankelijk van de zorgvraag van de patiënt.

Aanmelden

Aanmelden kan via T: 088 358 53 54 of via aanmeld.neuro@bavo-europoort.nl. U kunt via deze ook overleggen als u twijfelt over aanmelding.

Na de aanmeldprocedure  kunnen wij snel de behandeling starten, met name op de open bedden.

Meer informatie over NAH kunt u ook vinden via www.bavo-europoort.nl

Consulatie of intercollegiaal overleg

Via het verwijzerspunt kunt u contact opnemen met één van onze specialisten voor consultatie en/of intercollegiaal overleg via T 088 357 10 57 of verwijzers@parnassiagroep.nl