Nieuws

Componence Asset List

10 april 2018

200x200+Wijbrand+Hoek.png

​“Mijn ervaring is dat verreweg de meeste behandelaren hun vak zo goed mogelijk willen uitoefenen en nieuwsgierig zijn naar de laatste stand van zaken.”, aldus Wijbrand Hoek. Hij is binnen Parnassia Groep, opleider Psychiatrie en directeur van de Parnassia Academie.

Hij wordt geïnterviewd in vakblad de Psychiater. In dit blad loopt een serie artikelen over de route van onderzoeksresultaten; van academie naar behandelkamer. In dit kader is Wijbrand Hoek geïnterviewd. In het interviews vertelt hij over het belang dat Parnassia Groep hecht aan de uitwisseling tussen onderzoek en werkpraktijk en de rol die de specialismegroepen hierin spelen.