Nieuws

Componence Asset List

17 maart 2021

200x200+angelique+huiberts.png
Graag willen wij onszelf even voorstellen. Wij helpen mensen, zoals jouw patiënten, sneller de psychische hulp vinden die ze nodig hebben. Twijfel je bij jouw patiënten of er ook sprake is van psychische klachten, schakel met je praktijkondersteuner (POH-GGZ). Die kan contact opnemen met jouw ggz-in-de-wijkwerker.

Wie zijn wij?

Met ruim 10 collega’s zijn we werkzaam als GGZ-in-de-wijk. Dit doen we in circa 15 sociale wijkteams, waarvan 11 in Zaanstad. Verder werken we in de gemeenten Zaanstad, Oostzaan, Wormerland, Heemskerk en Velsen Noord.

Wij en de wijkteams

Samen met de wijkteams bestrijden we onder meer eenzaamheid, angst en somberheid. Een wijkteam is een samenwerkingsverband van verschillende gemeenteambtenaren en/of instellingen, die samen het leven van mensen in een buurt verbeteren. Patiënten of bewoners kunnen terecht met hun vragen op het gebied van welzijn, zorg, werk, inkomen, jeugd(hulp) en gezin. Bijvoorbeeld over opvoeden, dagbesteding of hulpmiddelen voor zelfstandig wonen. Maar ook bij schulden en armoedebestrijding.

Advies, deskundigheidsbevordering en ondersteuning

Vaak gaan deze mensen de zorg niet in. Wij geven advies aan wijkteams en bewoners over hoe om te gaan met psychische klachten. We gaan mee met wijkwerkers op huisbezoek, nemen deel  aan casuïstiek overleg en ondersteunen mantelzorgers in de wijk. Daarbij, werken we samen met ervaringsdeskundigen, die zelf psychische problemen van dichtbij hebben meegemaakt. En we zorgen voor deskundigheidsbevordering bij wijkwerkers. 

Psychische vraagbaak

Daarnaast zijn we in Zaanstad op 4 verschillende locaties aanwezig in ‘huiskamers’. Dat zijn plekken, waar mensen gewoon kunnen binnenlopen met vragen over psychische klachten. Ze krijgen er koffie of thee en kunnen ook terecht voor informatie over specifieke onderwerpen, zoals autisme. Zo is er elke dinsdag Autisme loket in Wormerveer. Meer op: De Huiskamer

Onze meerwaarde

Competenties die we nastreven:

  • aansluiten bij wijkteams;
  • werken aan verbinding;
  • out of the box denken;
  • geduld;
  • netwerken;
  • stigma signaleren en bestrijden;
  • systeemgericht en oplossingsgericht werken;
  • gericht zijn op herstel en op wat werkt.

Meer weten?

Neem contact op met:

Natalie Paradiek: n.paradiek@parnassia.nl, T 06 13734295
Angelique Huiberts: ahuiberts@indigonoordholland.nl, T 06 12475375.

Schrijf je ook in voor ons webinar!

Of maak persoonlijk kennis met ons tijdens het webinar voor verwijzers op dinsdag 13 april.