Nieuws

Componence Asset List

04 september 2017

200x200px-suicidepreventie.png

Vorig jaar maakten 1.894 mensen een einde aan hun leven, 23 meer dan in 2015. Dit zijn gemiddeld 5,2 gevallen per dag, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in juni. Het aantal zelfdodingen stijgt sinds 2007 na een periode van schommelingen. Toch ligt het gemiddelde zelfdodingscijfer sinds drie jaar op hetzelfde niveau als je rekening houdt met de bevolkingsgroei en vergrijzing: 11,1 gevallen per 100.000 inwoners. In Nederland overlijden tweemaal zoveel mannen als vrouwen door zelfdoding. In 2016 waren dit 1 279 mannen en 615 vrouwen.

Er zijn nog een aantal plekken vrij voor het symposium van 7 september in Rotterdam

Suïcidaliteit en thuisbehandeling

Ter gelegenheid van de filmpremière 'Op de rails' en aan de vooravond van de Wereld Suicidepreventie Dag organiseert het team Intensief Behandeling Thuis (IBT) Rijnmond op 7 september een middagsymposium over suïcidaliteit en thuisbehandeling.

Tijdens het symposium leer je meer over de actuele laatste ontwikkelingen over suicidepreventie en wat je als professional kunt doen bij een vermoeden van suïcidaliteit. Aan de hand van de film 'Op de rails' laat het Intensief Behandelteam Thuis (IBT) team zien wat zij voor patiënten kunnen betekenen. 

Helene Visser, psychiater binnen het IBT in Rotterdam:

'Helaas krijgen we dagelijks te maken met suïcidaliteit. Ons IBT team biedt hulp aan mensen die door hun psychiatrische problemen in crisis zijn of in crisis dreigen te raken en die zonder intensieve behandeling mogelijk opgenomen zouden moeten worden in een psychiatrisch ziekenhuis. We begeleiden ook patiënten die na een opname naar huis gaan maar daarbij nog extra ondersteuning nodig hebben. Op deze manier kunnen opnames worden verkort. We kunnen dagelijks langskomen om bijvoorbeeld patiënten te helpen tot activiteiten te komen of medicijnen langs te brengen en te helpen bij het innemen. Omdat we bij de patiënten thuis komen betrekken we zoveel mogelijk de partner, kinderen, vrienden, buren en de eventuele vaste behandelaar. De behandeling duurt maximaal zes weken. Zodra minder intensieve zorg nodig is, neemt de ambulant behandelaar de zorg over.'

Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar, dus meld je meteen aan via opderails@parnassiagroep.nl. Graag met vermelding van naam, organisatie, functie en BIG nummer. Accreditatie is aangevraagd bij het NVvP.

Gastspreker: Judith de Heus, klinisch psycholoog en manager hulpverlener bij 113 Zelfmoordpreventie.
Namens onze organisatie spreken Niels Mulder, Remco de Winter, Sarah Geldermans en Helene Visser.

Programma symposium 'suïcidaliteit en thuisbehandeling'

Locatie KINO Rotterdam, Gouvernestraat 129-133, 3014 PM Rotterdam.

13.00 Welkom Niels Mulder, psychiater en bijzonder hoogleraar Openbare GGz
13.15 Professioneel praktisch handelen bij suïcidaliteit en preventie Remco de Winter, psychiater en specialismeleider acute psychiatrie
14.00 Pauze  
14.30 Film ‘Op de rails’ en introductie IBT team Rotterdam Sarah Geldermans en Helene Visser, psychiaters IBT
15.00 113 Zelfmoordpreventie Judith de Heus, klinisch psycholoog en manager hulpverlener
15.45 Afsluiting  
16.00 Netwerkborrel