Nieuws

Componence Asset List

27 september 2018

200x200+symp+suicidepreventie+2018.jpg

De crisisdienst van Antes en Parnassia voldoet aan de huidige veldnormen om goede en veilige zorg te bieden. Ze zijn 24/7 bereikbaar en er werken deskundige medewerkers. Ze hebben veel aandacht voor risicotaxatie op suïcidaliteit en agressie. De richtlijnen, protocollen en werkinstructies geven daarbij richting.

Tot deze conclusie komt de IGJ na een bezoek aan onze crisisdienst in de periode december 2017 en februari 2018. De inspectie heeft 14 crisisdiensten  verspreid over het land bezocht, waaronder de crisisdienst van Antes in Rotterdam en Parnassia in Den Haag. Beiden zijn onderdeel van Parnassia Groep. Marc Blom, bestuurder Parnassia Groep en psychiater: ,,Onze crisisdienst beoordeelt of er sprake is van een psychiatrisch probleem en probeert gelijk hulp te bieden.''

In de rapportage zegt de IGJ het volgende: De inspectie is van oordeel dat de bezochte crisisdienst voldoet aan de (veld)normen om verantwoord kwalitatieve en veilige zorg te bieden. Richtlijnen, protocollen en werkinstructies zijn op orde en medewerkers van de crisisdienst kunnen hiermee uit de voeten. De crisisdienst is goed bereikbaar en de beschikbaarheid van deskundige medewerkers is kwalitatief en kwantitatief op orde. Opleidings- en (bij)scholingsfaciliteiten zijn aanwezig, de medicatieveiligheid is geborgd en er wordt adequaat gecommuniceerd met ketenpartners. Daarom ziet de inspectie geen aanleiding nadere handhavingsmaatregelen te treffen.