Nieuws

Componence Asset List

16 april 2018

200x200+Kwaliteit+in+basis+ggz.png

Keurmerk laat zien dat Indigo de lat hoger legt dan wettelijk vereist wordt. Wat houdt het keurmerk in? Dit is wat de Stichting kwaliteit in Basis GGZ er zelf over zegt:

"Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk."

Dialoog over kwaliteit in de Basis GGZ
Het Keurmerk Basis GGZ richt zich op aanbieders van GBGGZ (zowel vrijgevestigden als instellingen). De normen zijn opgesteld door zorgaanbieders, cliëntvertegenwoordigers en verzekeraars gezamenlijk, en worden jaarlijks aangescherpt. Het keurmerk vormt hiermee ook een centraal platform voor de dialoog over kwaliteit en doelmatigheid in de Basis GGZ, jaagt veranderingen aan en maakt kwaliteitsverbeteringen inzichtelijk.

Meer informatie?
Bekijk de website van de Stichting kwaliteit in Basis GGZ