Nieuws

Componence Asset List

23 maart 2017

Agenda+voor+de+zorg.jpg

Investeer in vernieuwende zorg, betrek daarbij de patiënt en zet nadrukkelijk in op preventie. Dat is het advies aan een nieuw kabinet van een coalitie van zorgaanbieders, cliëntenorganisaties, publieke gezondheidsdiensten en zorgverzekeraars, verenigd in de Agenda voor de Zorg.

GGZ Nederland is mede namens Parnassia Groep nauw betrokken geweest bij deze Agenda voor de Zorg. Doel is om Nederlanders goede, eigentijdse en betaalbare zorg te kunnen blijven bieden.

Stevige financiële basis voor preventie en vroegdetectie

Zo pleit Parnassia Groep voor een nadrukkelijke inzet op preventie zodat zwaardere psychische problemen kunnen worden voorkomen. Hierdoor kunnen zorgkosten in de toekomst worden teruggedrongen en kunnen mensen daar waar kan blijven functioneren in de maatschappij.  Zo stellen ze een ‘preventieakkoord’ voor tussen de ministeries van VWS, SZW, gemeenten, de sociale partners en de partijen in de zorg en ondersteuning.

Stephan Valk, voorzitter raad van bestuur, sluit zich hierbij aan. ‘We willen de kinderen van ouders met psychische- en verslavingsklachten zo snel mogelijk in beeld hebben. En de ouders van kinderen met psychische klachten ondersteunen en begeleiden. Zodat zij er voor hun kinderen kunnen zijn.’

Minder administratie

Het is tijd voor rust in de zorg en de administratieve lasten en regeldruk moet omlaag. Dit sluit aan bij de campagne 'Het roer moet om', die wij gezamenlijk met GGZ Nederland voeren. Er is een actieagenda nodig die het verminderen van onnodige regels in gang zet en houdt. Vermindering van de administratieve belasting is alleen mogelijk als alle zorgaanbieders en alle zorgverzekeraars bereid zijn dezelfde uniforme afspraken te hanteren. Vertrouwen van politiek en toezichthouders is hierbij een onmisbaar element.

Afschaffen verwijzing

Zo is vanaf 1 april 2017 een doorverwijzing van de huisarts niet meer nodig als een patiënt van de Basis GGZ naar gespecialiseerde GGZ gaat of andersom. Een melding aan de huisarts volstaat. Dit hebben zorgaanbieders, zorgverzekeraars en ministerie van VWS met elkaar afgesproken.