Nieuws

Componence Asset List

27 mei 2016

250x198+stephan+valk+2.png
Jaarlijks zouden we zo’n 15.000 cliënten meer kunnen ondersteunen in hun herstel. Dat geld hebben we besteed aan administratieve lasten die lang niet altijd in het belang van cliënten zijn.

Stephan Valk: ‘In 2014 heb ik in een interview in Skipr de vraag gesteld ‘Zijn we in Nederland gek geworden’. Toen bedroegen de administratieve lasten gemiddeld 18% van de ggz kosten. Nu, in 2016 zijn de kosten opgelopen tot ruim 23%. De vraag of we in Nederland gek zijn geworden is dus helaas nog steeds actueel.’
 
‘We worden in de ggz dagelijks geconfronteerd met systeemregels en administratieve handelingen die lang niet altijd allemaal in het belang van cliënten zijn. Ook wij hebben hier veel last van. Alle formulieren, regels, protocollen, registraties, controles, verantwoording, rapportages en monitoring kosten ons veel tijd.’
 
De totale kosten van administratie in de ggz bedragen nu 1,4 miljard euro per jaar. Dat is geld dat niet aan zorg wordt besteed. ‘Natuurlijk is een deel noodzakelijk. Maar als de onzin eruit zou gaan dan kunnen we heel veel geld besparen. Bij Parnassia Groep is dat al 40-60 miljoen dat jaarlijks onnodig op deze manier verdwijnt én ons allen afhoudt van het werk waar we voor staan.’, geeft Valk aan.
 
GGZ Nederland is een campagne gestart om dit probleem onder de aandacht te brengen. Een campagne die wij van harte ondersteunen! De administratieve lasten moeten drastisch verminderen en uitsluitend bestaan uit eenduidige regels die bijdragen aan goede zorg, veiligheid en doelmatigheid. Hiermee kan per jaar 500 miljoen euro bespaard worden in onze branche.

 

Het roer moet om in de ggz!

 

Wat willen is vertrouwen

Er gaat veel gemeenschapsgeld om in de zorg en een goede controle op de besteding ervan is nodig. Maar als controle en verantwoordingsplichten van instellingen doorslaan, leidt dit tot verspilling en gaat premie-en belastinggeld niet naar zorg. En dat is het geval in de geestelijke gezondheidszorg. Wat de aanbieders in de ggz willen, is heel logisch en vanzelfsprekend:

  • onnodige administratieve lasten tot een minimum beperken, door het verminderen en vereenvoudigen van regels;
  • 5% improvisatieruimte op verantwoording en controles. De bewijsvoering van de laatste 5% controles kost onevenredig veel tijd, terwijl deze zorg wel geleverd is. De administratieve onduidelijkheden worden vooral veroorzaakt door de ingewikkeldheid van het systeem en controleregels die met terugwerkende kracht veranderen.
  • het doel van administratieve lasten altijd stevig op de agenda bij bestaand en nieuw beleid. Dat we ons bij elke regel blijven afvragen of de zorg er beter en betaalbaar van wordt;
  • meer samenwerking tussen partijen om richtlijnen, protocollen en verantwoordingseisen te harmoniseren en op elkaar af te stemmen.

De ggz is een sector die zich zeer bewust is van de noodzaak om de zorg betaalbaar en toegankelijk houden te houden. De meerwaarde die geestelijke gezondheidszorg de maatschappij biedt, is bekend. Directe cliëntenzorg moet voorop staan, administratie ondergeschikt en dienend.

Wat levert het op?

Alleen al de realisatie van de 5% improvisatieruimte op verantwoording en controles levert de branche naar schatting honderden miljoenen euro op per jaar. Geld dat direct aan zorg kan worden besteed.

Oplossing ligt in samenwerking

Door samenwerking met diverse organisaties (zorgverzekeraars, gemeenten, beroepsverenigingen, inspecties en toezichthouders) geloven de ggz-aanbieders dat het roer ook daadwerkelijk om kan. Deze samenwerking wordt de komende tijd actief opgezocht. Vanuit de aanbieders zelf komen ook oplossingen om de lastendruk tot normale proporties terug te brengen. Alles wat niet direct bijdraagt aan cliëntenzorg of niet bijdraagt aan doelmatige zorg, moet geschrapt worden. Daarbij wordt ook gekeken naar wat ggz-aanbieders zelf kunnen doen om de administratieve lasten te verminderen.

Van wantrouwen naar vertrouwen. Als we dat samen kunnen bereiken kunnen we het geld weer besteden daar waar het iets oplevert, namelijk cliënten ondersteunen in hun herstel.