Nieuws

Componence Asset List

07 juni 2018

200+x+200+iwal+logo+%281%29.jpg

IWAL, instituut voor leerproblemen en onderdeel van Lucertis, gaat per 1 juli officieel samen met het Regionaal instituut dyslexie (RID). Parnassia Groep is en blijft als aandeelhouder nauw betrokken bij het IWAL/RID.

​​

Vanaf 1 oktober gaat IWAL/RID werken volgens een gezamenlijk ontwikkelde nieuwe behandelmethode. Over een jaar is de integratie voltooid en staat een stabiele organisatie voor dyslexie-en dyscalculiezorg die klaar is voor de toekomst.

Sebastián Aravena (directeur IWAL): "Onze ideeën over hoe we optimaal invulling kunnen geven aan de beste zorg van vandaag én de toekomst komen zo sterk overeen dat het samengaan met het RID een logische stap is. Door onze kennis en inspanningen te bundelen zorgen wij er samen voor dat evidence-based dyslexie- en dyscalculiebehandeling voor iedereen in Nederland beschikbaar is en blijft."

IWAL heeft de afgelopen jaren een afname gehad in het aantal aanmeldingen, waardoor de omzet is gedaald. Inmiddels is de krimp gestabiliseerd en zijn de kosten omlaag gebracht. Maar het blijft moeilijk om met het huidige aantal patiënten de kosten te blijven dekken. Om invloed te blijven hebben op de koers van het beleid in Nederland, om onze positie in de markt te versterken, om te kunnen blijven innoveren en kwalitatief goede zorg voor mensen met dyslexie te kunnen blijven garanderen, hebben we een sterke partner nodig. Die hebben we in het RID kunnen vinden.

Lex Coene (algemeen directeur RID): "Deze beoogde fusie geeft de nieuwe organisatie meer mogelijkheden om te blijven innoveren, efficiënter te werken en zo te streven naar een optimale maatschappelijke ontwikkeling voor onze patiënten. Door deze samenwerking kunnen we een prominente en vooroplopende rol blijven vervullen binnen de dyslexie- en dyscalculiezorg."

RID is specialist op het gebied van dyslexie. RID biedt onderzoek, behandeling, intelligentie- en psychologisch onderzoek en cursussen. Zij onderhoudt relaties met zeer veel scholen en werkt ook binnen scholen. Lucertis gaat intensief samenwerken met IWAL/RID.