Nieuws

Componence Asset List

12 juli 2017

200x200+duim.png

In 2016 hebben wij 161.854 patiënten kunnen begeleiden in hun herstel: naar een betere kwaliteit van leven. Lees meer in ons jaarbericht 2016: ‘De waarde van ons werk’.

Elke dag weer zetten we ons met hart en ziel in om hulp te bieden aan mensen met psychische problematiek. Elke dag proberen we dat weer beter te doen. En dat in een jaar waarin we het ook heel zwaar hebben gehad door alle eisen die aan ons worden gesteld én de zwaarte van het werk dat onze collega’s elke dag uitvoeren.

We zijn trots op de resultaten die we in 2016 hebben bereikt. In ons jaarbericht 2016 leest u er meer over.

Met deze projecten en al onze andere activiteiten werken we stap voor stap, consequent en consistent verder aan (nog) betere behandeling, aan beter herstel, eerder en in minder tijd, en daardoor tegen niet hogere kosten dan noodzakelijk. Daarmee is ons werk van grote waarde, voor onze patiënten, hun naaste omgeving en voor de maatschappij. We wensen u veel leesplezier,

Mede namens de bestuurders en directies van de zorgbedrijven,

Raad van Bestuur Parnassia Groep