Nieuws

Componence Asset List

21 maart 2017

200x200+vrouw+en+man+wandelen+over+gras.png

Alle instanties die bij mensen aan de deur komen, kunnen een signaal afgeven dat iemand problemen heeft. Denk aan de woningcorporatie, maar ook aan de energie- en waterbedrijven, de postbode.

Er is een grote groep mensen die hulp nodig heeft, maar daarom niet vragen. Ook buren, familie of anderen merken niets op, waardoor de problemen voor deze persoon in stilte kan opstapelen. Voor deze groep mensen wil je een bredere signaleringsfunctie. Alle instanties die bij mensen aan de deur komen, kunnen een signaal afgeven dat iemand problemen heeft. Denk aan de woningcorporatie, maar ook aan de energie- en waterbedrijven, de postbode.

Door samen op te trekken en mensen actief op te sporen, moet de toestroom aan 'verwarden' worden gestopt. Zo kun je voorkomen dat mensen in psychische nood pas in beeld komen als de politie een melding krijgt van overlast. Vaak gaat het om mensen die (tijdelijk) de weg kwijt zijn door een opeenstapeling aan problemen.

Marinus Lucet, sociaal psychiatrisch verpleegkundige van het Parnassia Politie Programma, een samenwerking tussen de zorgaanbieder en de politie Rijswijk, loopt en denkt mee met agenten. Het werk van Lucet bestaat eruit praktische maatregelen te nemen. Hij probeert verwarde personen zo goed mogelijk te helpen, overlast te verminderen, het allerliefste nog te voorkomen.

Maar ook is Lucet volop bezig met het vergroten van kennis bij woningcorporaties, huisartsen, agenten. ,,Zodat zij leren herkennen wat er aan de hand is en hoe ze moeten reageren. Dat gaat goed, zeker hier bij de politie. Agenten hebben vrij snel een beeld wat er speelt. Zo moet het. Je kan niet allemaal op je eigen eilandje blijven zitten.''