Nieuws

Componence Asset List

30 november 2023

jeroen+muller+200x200.jpg

Jeroen Muller is per 1 december de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van Parnassia Groep. Jeroen volgt Marjolein Verstappen op, van wie de tweede benoemingstermijn 31 december 2023 eindigt.

Jeroen Muller is een ervaren voorzitter met bewezen resultaten in ziekenhuis en ggz-sector. Recent is hij gestopt als voorzitter raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis. Eerder was hij voorzitter van de raad van bestuur bij Arkin. Jeroen was onder andere voorzitter van het NIP en vice voorzitter van de Nederlandse ggz.

‘Ik geloof in een organisatie waar werkplezier, trots en vertrouwen de basis is voor resultaat. Een sterke compassie met cliënten in de ggz is voor mij een belangrijke drijfveer om deze mooie rol bij Parnassia Groep te mogen vervullen’, aldus Jeroen Muller.

Marjolein Verstappen heeft zich met veel enthousiasme en kennis van zaken ingezet voor Parnassia Groep. De groep heeft de afgelopen jaren een enorme groei en transformatie doorgemaakt en is toonaangevend in de sector. Marjolein heeft daar met haar verbindende stijl van leiding geven een waardevolle bijdrage aan geleverd. Wij zijn haar daar bijzonder dankbaar voor.