Nieuws

Componence Asset List

30 september 2016

250x198+klein+meisje.png
In de actualiteit verschijnen berichten over gemeentes bij wie het "geld op is voor jeugdzorg". Ook bij Parnassia Groep (onder meer onze zorgbedrijven De Jutters en Lucertis) komen ouders met vragen hierover. Er zijn ook voor Lucertis een aantal regio’s waarbij er sprake is van het bereiken van de jaarafspraak.

Voor deze regio’s hebben wij de afspraak met gemeenten om toestemming per kind te vragen, waarbij de privacy geborgd blijft, zodat het toch mogelijk is om de behandeling te starten na toestemming van de gemeente.

Gemeentes zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de financiering van jeugdzorg, dus ook de jeugd-GGZ. Daarom onderhoudt Parnassia Groep heel nauw contact met gemeentes in de regio's waarin wij actief zijn. Dit doen we om ervoor te zorgen dat al onze zorg en behandeling aan de kinderen en jongeren gegarandeerd blijft. De overleggen vinden gedurende het hele jaar plaats, waarin we samen de instroom monitoren en op tijd maatregelen kunnen nemen als dat nodig is.

Overbruggingszorg 
Er is altijd sprake van een beperkte wachttijd. Mocht er na de intake een wachttijd zijn voor het starten van de behandeling kan er in deze periode overbruggingszorg worden geboden. Uiteraard handelen we in crisissituaties altijd onmiddellijk. 
Bekijk per vestiging wat onze actuele wachttijden zijn