Nieuws

Componence Asset List

27 juni 2019

regulier+-+Karin+Slotema.jpg.png

Dr. Karin Slotema, psychiater bij PsyQ (Parnassia Groep) is per 1 juli benoemd tot bijzonder hoogleraar Persoonlijkheidsstoornissen aan de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences, Department of Psychology, Education & Child Studies, Section Clinical Psychology, Erasmus Universiteit. Slotema is de eerste vrouwelijke hoogleraar op een door Parnassia Groep ingestelde leerstoel.

Persoonlijkheidsstoornissen komen veelvuldig voor. Patiënten en hun omgeving kunnen er sterk onder lijden. Aanwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis kan een negatief effect hebben op de behandeling van andere psychiatrische stoornissen. Ook overlijden patiënten met een dergelijke stoornis op jongere leeftijd dan leeftijdgenoten zonder deze ziekte. Persoonlijkheidsstoornissen brengen dan ook hoge kosten met zich mee voor de maatschappij.

Wegens het negatieve stigma van persoonlijkheidsstoornissen en het feit dat zij moeilijk worden herkend, is vaak sprake van onderbehandeling. Als bijzonder hoogleraar wil Slotema een bijdrage leveren aan de afname van het stigma en de verbetering van de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Ook wil zij met de bijzondere leerstoel de samenwerking tussen universiteit en ggz-instellingen versterken.

Topklinisch zorgprogramma

Een deel van de patiënten met een persoonlijkheidsstoornis profiteert onvoldoende van het reguliere hulpaanbod. Verschillende psychotherapieën blijken effectief voor persoonlijkheidsstoornissen; het is echter nog niet duidelijk welke patiënt het meeste baat heeft bij welke psychotherapie. Daarnaast kan de ontwikkeling van patiënten die ernstig getraumatiseerd zijn geraakt, zijn vastgelopen, waardoor psychotherapie bij hen minder effectief is, is de visie van Slotema.

Met deze bijzondere leerstoel wil Slotema de kwaliteit van leven van patiënten met persoonlijkheidsstoornissen verbeteren. Enerzijds door te onderzoeken welke behandelingen effectief zijn voor welke patiënten, anderzijds door te onderzoeken welke interventies met andere werkingsmechanismen naast psychotherapie effectief kunnen zijn bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Mogelijke beloftevolle behandelingen zijn bijvoorbeeld trauma- en psychosebehandeling, nonverbale therapie en hersenstimulatie. Hiertoe wil Slotema een topklinisch zorgprogramma oprichten voor verschillende PsyQ-afdelingen en universiteiten.

Over Karin Slotema

Slotema werkt sinds 2007 als psychiater bij het Programma Persoonlijkheidsstoornissen van PsyQ in Den Haag. Vanaf 2012 is zij plaatsvervangend opleider volwassenenpsychiatrie bij Parnassia Groep. Ze geeft onderwijs over persoonlijkheidsstoornissen en dissociatie bij de Faculteit Sociale Wetenschappen en de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Verder is zij onder andere lid van de Landelijke Visitatiecommissie voor de opleiding psychiatrie en lid van de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

In 2011 promoveerde zij op het onderwerp Behandeling van patiënten met therapieresistente auditieve verbale hallucinaties met behulp van repetitieve transcraniële hersenstimulatie en neuroimaging.