Nieuws

Componence Asset List

16 februari 2017

hoofd+zusje.png

Na de plotselinge dood van haar 24-jarige zus in september 2010 onderzoekt regisseur Ingrid Kamerling op persoonlijke en filmische wijze de zelfdoding van haar zusje Vivian.

Ingrid’s zoektocht leidt haar langs de plekken waar Vivian was, herinneringen, vragen, en personen die dichtbij Vivian stonden. Zo probeert Ingrid op verschillende manieren te begrijpen wat zich in het hoofd van haar zus heeft afgespeeld. In het Hoofd van mijn Zusje schetst een tijdsbeeld van almaar moeten en de maatschappelijke druk die veel jonge mensen ervaren. Een ‘coming of age’ - verhaal over de zoektocht naar identiteit.

Toename

De documentaire In het Hoofd van mijn Zusje is gemaakt met als doel om suïcidale gedachten en psychische klachten (onder jonge mensen) meer bespreekbaar te maken. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal zelfdodingen onder jonge mensen (20 - 25 jaar) sinds 2010 toeneemt. In deze groep is zelfdoding doodsoorzaak nummer één.

Betere herkenning

Suïcidepreventie wordt steeds breder in de samenleving als belangrijk gezien. Suïcide preventie is niet alleen een zaak voor de geestelijke gezondheidszorg maar is een verantwoordelijkheid voor een ieder.

Een belangrijk deel van de mensen die in Nederland suïcide plegen is nog niet in behandeling geweest bij de ggz. Naast dat we met preventie deze groep proberen te bereiken, is Parnassia Groep medeoprichter van Stichting Supranet GGZ.

Suïcidepreventie verbeteren

Binnen dit landelijk netwerk van ggz-instellingen wordt data verzameld, bewerkt en teruggekoppeld om van elkaar te leren. Klaas Bets, geneesheer-directeur bij Parnassia Groep en voorzitter van Stichting Supranet GGZ: “Ons doel is om indicatoren rond suïcide verder te ontwikkelen, te meten en hiervan te leren en uiteindelijk samen met alle ggz-instellingen de suïcidepreventie in Nederland te verbeteren.”

Data

In het Hoofd van mijn Zusje is in verschillende filmhuizen in Nederland te zien of bekijk alvast de trailer.