Nieuws

Componence Asset List

25 oktober 2017

Koningin+Maxima.jpg
Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan twee locaties van Parnassia Groep in Den Haag. Tijdens dit werkbezoek stonden twee innovaties in de psychiatrie centraal; vroege detectie en preventie van psychoses en verwenzorg in de langdurige psychiatrie.

Na ontvangst door Stephan Valk, bestuursvoorzitter van Parnassia Groep sprak Koningin Máxima met klinisch psychologen David van den Berg en Mark van der Gaag en programmanager Eddo Velders. Zij vertelden over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vroege detectie, behandeling en zo mogelijk preventie van psychoses bij jongeren en de grote rol van traumatisering. Daarna volgde een gesprek met twee patiënten en hun behandelaars over ervaringen met deze nieuwe aanpak.

Het tweede deel van het bezoek vond plaats op de open afdeling van de Zeester, waar patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) worden behandeld. Momenteel verblijven hier 33 patiënten die twee of meer psychiatrische stoornissen hebben. Het doel van de behandeling is, waar mogelijk, herstel van de psychiatrische aandoening. Het behandelteam biedt daartoe zeer intensieve psychiatrische (woon-)begeleiding en is 24 uur per dag aanwezig om de patiënten te ondersteunen.

Op de afdeling gaven afdelingsmanager Sijke Hoekstra en Caroline Kreuning, psychiatrisch verpleegkundige en coördinator verwenzorg, een toelichting op de veranderingen in de langdurige psychiatrie. Zij gingen daarbij in op de ontwikkeling van bemoeizorg en de verwenzorg.

Bij dit onderdeel waren ook Joke Zwanikken, ambassadeur verwenzorg Nederland en Henk Smid, directeur ZonMw (zelf actie in de verwenzorg) aanwezig. Verwenzorg is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven, onder meer door het schenken van persoonlijke aandacht.

Het bezoek van Koningin Máxima werd afgesloten met een bezoek aan kamers van patiënten en een ontmoeting met patiënten in de gemeenschappelijke ruimte.