Nieuws

Componence Asset List

13 september 2021

200+x+200+jaap+van+weeghel.png
Onze collega en bijzonder hoogleraar Jaap van Weeghel is op 9 september benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau door Koos Janssen, burgemeester van Zeist. Vanwege de coronamaatregelen hielp de echtgenote van Jaap de onderscheiding op te spelden. Namens alle collega’s van Parnassia Groep: van harte gefeliciteerd, Jaap, met deze welverdiende onderscheiding!

​​​​​​​

Burgemeester Koos Janssen memoreerde in zijn toespraak het vele werk dat Van Weeghel heeft verricht, zowel in Nederland als in het buitenland. Janssen prees de expertise van Van Weeghel op het gebied van rehabilitatie, destigmatisering en herstel van mensen met ernstige psychische problemen, en de bruggen die hij heeft geslagen tussen praktijk, wetenschap en beleid.

 

Rehabilitatie en anti-stigma

Van Weeghel heeft zich zijn hele beroepsmatige leven ingezet voor mensen met ernstige psychische problemen. Een van zijn grote verdiensten is de wetenschappelijke onderbouwing en verspreiding van de arbeidsre-integratie-interventie Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Hij was de motor achter veel onderzoek naar rehabilitatie-interventies en de opname daarvan in richtlijnen voor de reguliere zorg.
Op het gebied van destigmatisering is Van Weeghel dé expert in Nederland. Hij nam onder andere het initiatief voor het eerste handboek over destigmatisering dat in Nederland verscheen.

Herstel en ervaringsdeskundigheid

Een andere verdienste van Van Weeghel is zijn grote rol bij de introductie van ervaringsdeskundigen in de ggz en de professionalisering van ervaringsdeskundigheid. Zijn werk betekent veel voor de emancipatie en empowerment van mensen met een psychische kwetsbaarheid en voor hun ontwikkeling tot volwaardig burgerschap.

Lees ook het persbericht van Kenniscentrum Phrenos.