Nieuws

Componence Asset List

04 mei 2016

250x198+pg+logo.png

De gemeente Den Haag had niet mogen korten op de subsidie van Brijder vanwege salarissen van bestuurders van Parnassia Groep.  Eerst de rechter en nu ook de bestuursrechter van de Raad van State heeft Parnassia Groep in het gelijk gesteld en geoordeeld dat de kortingen op de verleende subsidies wegens veronderstelde te hoge salarissen in strijd is met de wet.

Stephan Valk, voorzitter raad van bestuur, zegt blij te zijn met deze uitspraak. Parnassia Groep heeft zich altijd gehouden aan de wet- en regelgeving voor salariëring van bestuurders. Alle bestuurders van Parnassia Groep ontvangen een salaris dat lager ligt dan de wettelijk vastgestelde norm. Valk: ‘Het is goed dat juridisch is bevestigd dat een gemeente zich moet houden aan de landelijke regelgeving over salarissen, zodat niet elke subsidiegever in Nederland hier een eigen idee over kan vormen. Dit is onuitvoerbaar. De subsidie die een gemeente verstrekt wordt besteed aan de zorg die we leveren.’ 

Frequent heeft Parnassia Groep aangegeven dat, als een gemeente al zou willen korten, een gemeente breder dan alleen naar de zorgsector  moet kijken.  ‘Dezelfde regels zouden dan ook moeten gelden op andere gebieden waaraan de gemeente belastinggeld uitgeeft, zoals ICT-leveranciers, aannemers, adviseurs, enz.’, geeft Valk aan. Dit is niet het geval.

Daarbij zijn de salarisverschillen in onze zorgorganisatie al van oudsher relatief klein en gereguleerd door wetten als de wet normering topinkomens (de WNT) en de Cao’s. Dat is ook prima  in een sector als de onze.

De Parnassia Groep betreurt dat politieke opvattingen rond salarissen ingezet zijn bij de bepaling van de subsidieverstrekking in plaats van bestaande wettelijke afspraken.

Hart en ziel

We gaan ervan uit dat alle subsidieverstrekkers deze kwestie achter zich kunnen laten. Stephan Valk: ‘Het leidt af van de goede resultaten die we in Den Haag, samen met de gemeente en andere partners in de stad, bereiken in de opvang, begeleiding en behandeling van mensen met psychische- en verslavingsproblemen. Steeds gericht op het verbeteren van de geestelijke gezondheid van de burgers in de steden waar we actief zijn. Samen met 8.000 collega’s zetten we ons met veel kompassie  hier al meer dan 100 jaar dagelijks voor in. En dat blijven we doen.’