Nieuws

Componence Asset List

02 december 2016

handen+pen+250x198.png
Vanaf 1 januari 2017 is Parnassia Groep verplicht een kwaliteitsstatuut voor patiënten te hanteren. Dit maakt duidelijk hoe wij de behandeling organiseren, wie deze coördineert en wie centraal aanspreekpunt is bij de behandeling, namelijk de regiebehandelaar. Hierdoor bieden wij patiënten nog meer mogelijkheden om mee te denken en beslissen over hun behandeling.

De komende weken stellen onze behandelaren hun patiënten op de hoogte van de naam van hun regiebehandelaar en de rol die deze heeft. Ook voor u is dan voortaan de regiebehandelaar het aanspreekpunt als u vragen heeft over de behandeling van een van uw patiënten.