Nieuws

Componence Asset List

23 augustus 2021

MartiedeJong_200x200.png

Woensdag 1 september om 15.00 uur promoveert Martie de Jong op haar onderzoek: transdiagnostische behandeling voor eetstoornissen. Voor de behandeling van eetstoornissen is een bewezen effectieve behandelmethode beschikbaar: CBT-E, een vorm van cognitieve gedragstherapie. Deze therapie wordt nog onvoldoende toegepast in de praktijk, onder andere omdat behandelaren vaak de overtuiging hebben dat de eetstoornisproblematiek van hun patiënten te complex is voor een richtlijnbehandeling.

Uit het promotieonderzoek van De Jong blijkt dat de richtlijnbehandeling CBT-E sneller resultaat geeft bij patiënten met een eetstoornis (zonder extreem ondergewicht), terwijl de behandeling zelf korter duurt, minder intensief is voor de patiënt en tot betere resultaten leidt ten aanzien van het verbeteren van het zelfbeeld. De Jong pleit daarom voor een brede toepassing.
Ze adviseert training, permanente supervisie en intervisie om therapeuten te helpen bij het leren toepassen van CBT-E. Niet alleen hebben patiënten er eerder baat bij; de kortere behandelperiode draagt ook bij aan het verminderen van wachtlijsten en verbetering van de toegankelijkheid van de zorg voor patiënten met een eetstoornis.

Volg de promotie van Martie de Jong live online

Woensdag 1 september om 15.00 uur verdedigt De Jong haar proefschrift in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. Via onderstaande link kun jij er online bij zijn.

Livestream promotie - Universiteit Leiden

Proefschrift

Martie de Jong, Transdiagnostic Treatment for Eating Disorders, PhD thesis, Leiden University, Parnassia Groep, Den Haag, 2021

Het proefschrift is in de loop van de week van 23 augustus 2021 hier te downloaden.

Over Martie de Jong

Martie de Jong is klinisch psycholoog en psychotherapeut bij PsyQ en specialismeleider eet- en voedingsstoornissen binnen Parnassia Groep. Als specialismeleider is ze verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg, implementatie van effectief gebleken behandelmethoden, innovaties en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van eetstoornissen. Sinds 2020 is zij ook P-opleider voor de regio Haaglanden bij de Parnassia Groep Academie.