Nieuws

Componence Asset List

11 juli 2022

ManOpStraat+200.jpg

MIND en de Nederlandse ggz hebben een brandbrief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin ze hun zorgen uiten over het steeds verder oplopende personeelstekort in de ggz. Naar aanleiding van dit dringende verzoek hopen beide partijen dat de uitvoering en aansturing van de ggz onder de loep wordt genomen.

Mensen met ernstige zorgvragen moeten veel te lang wachten op passende zorg waardoor de problematiek intussen nog verder verergert en zij in crisissituaties dreigen terecht te komen. Juist mensen met ernstige of complexe aandoeningen wachten het langst; soms wel een half jaar tot een jaar en huisartsen dreigen te bezwijken onder de overbruggingszorg.

Door de instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten in de ggz te verbeteren zal de zorg beter beschikbaar en uitvoerbaar worden, schrijven ze in de brief. Daarnaast is samenwerking met andere domeinen noodzakelijk om de schaarse capaciteit van zorgprofessionals in te zetten voor cliënten die deze het hardst nodig hebben. Om het zorgstelsel om te buigen naar een gezondheidsstelsel, zal het nieuwe Integraal Zorgakkoord dan ook breder moeten insteken dan enkel de curatieve zorg.

Tekort van 4200 collega’s

Door het tekort aan zorgpersoneel wordt de deskundige ggz steeds meer een schaars goed. Deze arbeidsmarktproblematiek leidt tot ontoegankelijke en onuitvoerbare zorg. Volgens MIND en de Nederlandse ggz dwingt dat ons om anders te denken, anders te werken, anders te sturen. Integraal werken, dus domeinoverstijgende samenwerking en bekostiging, is een belangrijke randvoorwaarde om de zorg anders en beter te organiseren.