Nieuws

Componence Asset List

10 september 2022

suicide-200.jpg

Parnassia Groep staat vandaag, op Wereld Suïcide Preventie Dag, bewust stil bij mensen overleden door zelfdoding, mensen die een poging hebben overleefd en hun familie, vrienden en alle anderen die hierdoor geraakt zijn. Elke suïcide is er een te veel!

Voorkomen

Wij maken ons hard voor het voorkomen van zelfdoding. Al jaren begeleiden casemanagers van Indigo mensen die na een suïcidepoging terecht komen op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen in Den Haag en Rijnmond.

Familie en vrienden erbij betrekken

Suïcidepogingen gaan vrijwel altijd gepaard met groot psychisch leed, voor de persoon zelf, voor families en vrienden, voor omstanders en instanties. Daarom betrekken we zoveel mogelijk naasten bij onze begeleiding.