Nieuws

Componence Asset List

21 december 2021

regulier-marc+blom.png

Marc B.J. Blom, psychiater en lid raad van bestuur van Parnassia Groep heeft aangegeven zijn  functie van bestuurder zorg na 5 jaar over te willen dragen. Marc is per 1 maart 2017 benoemd met de portefeuille kwaliteit van zorg en legt per 1 juni 2022 zijn functie als lid raad van bestuur neer.

Kwaliteit van zorg

Marc Blom is 34 jaar werkzaam in de zorg, waarvan de laatste jaren als bestuurder zorg van Parnassia Groep. Blom heeft deze functie met grote inzet vervuld, zowel binnen de groep alsook als vertegenwoordiger in veel inhoudelijke dossiers binnen de Nederlandse ggz. Eén van zijn grootste dossiers is het Covid-19 dossier, waaraan hij een zeer essentiële  bijdrage heeft geleverd.  Maar ook in het versterken van de opleiding en wetenschappelijk onderzoek binnen de groep was zijn inzet belangrijk.

Stephan Valk, voorzitter raad van bestuur: “Op veel manieren heeft Marc een belangrijke bijdrage geleverd aan de duurzame kwaliteitsverbetering van de geestelijke gezondheidszorg. In samenwerking met externe partners maakte hij zich sterk om innovaties als SuperBrains en NiceDay in te voeren. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor!”  

Marc Blom

Sinds 2001 was Blom aan Parnassia Groep verbonden als bestuurder van PsyQ en voorzitter van de directieraad van PsyQ Nederland. Onder zijn leiding kwam het interne kwaliteitssysteem van PsyQ tot stand waarbij stelselmatige verbetering van de kwaliteit van zorg door specialismeleiders ingevoerd werd. Onder andere de Routine Outcome Monitoring wordt hierbij gebruikt. 

Tot zijn benoeming in de directie van PsyQ was Blom werkzaam als psychiater en A-opleider psychiatrie. Daarnaast was hij manager van de afdeling Depressie van PsyQ in Den Haag. In 2009 werd dit programma TOPGGz erkend.

In 2007 is Blom gepromoveerd op het proefschrift Combination Treatment for Depressed Outpatients. Efficacy and prediction of outcome. In het verleden heeft Blom vaak nationaal en internationaal gepubliceerd, onder andere over interpersoonlijke psychotherapie (IPT). Hij was in belangrijke mate verantwoordelijk voor het invoeren van IPT in Nederland en verzorgt nog steeds training en supervisie hierin.

Uitgangspunt van Blom is de kwetsbare mens ondersteunen bij zijn herstel om (weer) goed te functioneren, een zinvol leven te hebben, zich met anderen te verbinden en zich te ontplooien. Dat is waar ons werk om draait.