Nieuws

Componence Asset List

25 augustus 2023

regulier-alii.jpg

De juiste, moderne kennis met betrekking tot behandelingen in de ggz krijgt meer waarde als het gedeeld en toegepast wordt in het werk van alle zorgprofessionals in Nederland. Daarom stelt Parnassia Groep haar medicamenteuze protocollen beschikbaar voor collega-instellingen en vrijgevestigde zorgprofessionals in de ggz. De medicatieprotocollen zijn via het online platform van Alii met elk mobiel device altijd en overal te raadplegen.

Bas van der Hoorn, psychiater bij Parnassia Groep, is inhoudelijk betrokken bij de medicatieprotocollen. “Door onze kennis te delen, maken we efficiënt gebruik van de beschikbare kennis en capaciteit binnen de ggz. Zo dragen we er aan bij dat meer cliënten profiteren van de best mogelijke zorg.”

Meerdere instellingen maken inmiddels gebruik van de medicatieprotocollen van Parnassia Groep. “Elke instelling of vrijgevestigde zorgprofessional die gebruik maakt van het Alii Platform, kan de protocollen overnemen en indien nodig aanpassen aan de eigen situatie. Dat scheelt veel tijd, budget en inzet van experts voor het opzetten en actueel houden van een eigen set medicatieprotocollen.”

“Eindelijk een handzame manier om op elk device, te allen tijde, de medicatieprotocollen bij de hand hebben.”

Voorkeursmedicatie in elke fase van de behandeling

De medicatieprotocollen van Parnassia Groep beschrijven vrijwel alle psychische stoornissen met hun farmacotherapie en bekende comorbide problemen. Ze beschrijven concreet voor elke stoornis wat in welke fase van de behandeling de voorkeursmedicatie is, inclusief doseringen en aandachtspunten. Specifieke cliëntkenmerken en -voorkeuren kunnen in aanmerking genomen worden. Parnassia Groep is ook bezig alle niet-farmacologische richtlijnen via dit medium te ontsluiten.

Parnassia Groep is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de protocollen. Het Alii Platform zorgt ervoor dat de geactualiseerde kennis direct beschikbaar is voor alle abonnementhouders.

Interesse?  

Collega-zorgprofessionals van Parnassia Groep vertellen u graag meer over de mogelijkheden voor uw organisatie of praktijk. Stuur een mail met uw gegevens naar PGbehandelprotocollen@parnassiagroep.nl en we nemen contact op voor een afspraak.