Nieuws

Componence Asset List

21 december 2017

200px-logo+virenze.jpg

Door het faillissement van Virenze, een ggz instelling voor kinderen, jeugdigen, gezinnen, volwassenen en ouderen met 30 locaties in het land, dreigt de continuïteit van de zorg aan de cliënten in het geding te komen. De curator, de heer Roomberg van Adelmeijer Hoyng Advocaten, draagt de activiteiten van Virenze over aan MET ggz en Parnassia Groep. MET ggz en Parnassia Groep zijn in de visie van de curator een geschikte combinatie om de zorg te continueren. De zorg aan de cliënten wordt voortgezet. Ook kan aan het merendeel van de behandelaars een nieuw perspectief worden geboden.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

MET ggz is een van de grootste organisaties voor geestelijke gezondheidszorg in Noord- en Midden-Limburg. Parnassia Groep is een organisatie die zorg verleent aan mensen met psychische of verslavingsproblematiek.

"Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om in een situatie als deze te zorgen voor continuïteit van zorg aan deze vaak kwetsbare mensen. Dit vraagt in zeer korte tijd veel inzet van collega's in onze organisatie. Hierdoor zorgen we er echter voor, samen met anderen, dat er voor kwetsbare mensen een duurzaam en kwalitatief goed en toegankelijk GGZ-aanbod blijft" aldus Stephan Valk, voorzitter raad van bestuur Parnassia Groep.

Het grootste deel van de zorg van Virenze wordt geboden vanuit de huidige regio’s van Parnassia Groep en is gericht op kind- en jeugdhulp. Door het overnemen van de zorg van Virenze kan de kind- en jeugdhulp, samen met de nieuwe collega’s, versterkt worden door het bundelen van expertise en het vergroten van het netwerk. De behandelteams voor volwassenen en ouderen in Limburg maken een doorstart onder MET ggz. De behandelteams voor kinderen en jeugd in Limburg gaan deel uitmaken van Parnassia Groep.

Beste zorg voor cliënten

Wat de overname voor medewerkers van Virenze betekent, wordt op dit moment in kaart gebracht. Zij worden hier op zeer korte termijn over geïnformeerd. De verwachting is dat een groot deel aan de slag kan bij MET ggz of Parnassia Groep. Cliënten, verwijzers en ketenpartners worden op korte termijn geïnformeerd over de doorstart. Duidelijk is in elk geval dat zij vanaf 1 januari 2018 hun behandeling kunnen voortzetten bij MET ggz of Parnassia Groep.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Marjolein Timmer, woordvoerder Parnassia Groep, tel. 06 53 41 20 94 of per mail marjolein.timmer@parnassiagroep.nl Team Communicatie MET ggz, tel. 088-1149494 of per e-mail communicatie@metggz.nl.