Nieuws

Componence Asset List

16 november 2017

200x200+manifest.png

Per dag besteden hulpverleners 33% van hun tijd aan administratieve handelingen. Het komt zelfs regelmatig voor dat een psycholoog meer tijd kwijt is aan administratie dan aan de behandeling zelf. Dit gaat ten koste van de zorg voor cliënten die dat nodig hebben. En het demotiveert en frustreert professionals dat ze te weinig tijd voor hun cliënten hebben.

Daarom werd 16-11-2017 de campagne ‘Minder Regelgekte Meer Zorg’ gestart. Hiermee vragen we  aandacht voor de buitensporige administratieve eisen. Ons doel is de administratie te halveren en de tijd en het geld dat we hiermee besparen weer besteden aan onze patiënten.

De ggz-instellingen hebben gezamenlijk een manifest opgesteld waar zeven uitgangspunten in zijn geformuleerd die de regelgekte kunnen veranderen.

 

 

Niet tegen verantwoording

We zijn niet tegen verantwoording. Integendeel: die is essentieel. Zorgaanbieders moeten laten zien dat ze goede zorg bieden. Toezicht en controle horen daarbij. Incidenten hebben geleid tot te gedetailleerde regelgeving, controles, een opstapeling van verantwoordingseisen en protocollen. Daar wordt de cliënt niet beter van. De behoefte aan verantwoording is doorgeslagen. Professionals hebben daardoor steeds minder ruimte om naar eer en geweten hun werk goed te doen. Papierwerk is boven mensenwerk komen te staan.

Ga naar www.regelgekte.nl voor het het manifest, het laatste nieuws, en toekomstige evenementen.