Nieuws

Componence Asset List

21 augustus 2020

200x200+SamGhane.png
Bij Parnassia Groep wordt altijd onderzoek gedaan. Met de resultaten verbeteren we onze zorg en behandelingen, met als doel eerder en beter herstel voor onze patiënten. In de afgelopen periode werden de onderzoeksvoorstellen van verschillende onderzoekers van Parnassia Groep gehonoreerd met subsidie. Daar zijn we trots op! Hieronder enkele voorbeelden.

Interpersoonlijke Psychotherapie voor vluchtelingen
Sam Ghane, Marc Blom en Joop de Jong ontvingen subsidie van ZonMW voor een RCT-onderzoek naar een cultureel aangepaste, verkorte Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) voor ouders met een vluchtelingenachtergrond. RCT is een onderzoek, waarbij de deelnemers willekeurig worden toegewezen aan een onderzoeksgroep en een controlegroep.

Vluchtelingen hebben door wat zij meemaken een grotere kans op psychische klachten. Ook binnen gezinnen heeft dit grote impact, vooral op de relatie tussen ouders en kinderen. Er zijn echter nog weinig geschikte behandelmethodes die goed aansluiten bij de beleving en context van statushouders, en de beschikbare methodes zijn nauwelijks op effectiviteit onderzocht.

Interpersoonlijke therapie (IPT) een veelbelovende interventie. IPT gaat uit van een samenhang tussen psychische klachten en problemen in de interpersoonlijke relaties. Door de interpersoonlijke problemen aan te pakken, verminderen ook de psychische klachten.
In het onderzoek staat de effectiviteit centraal van een aangepaste versie van IPT voor ouders met een vluchtelingenachtergrond waarbij extra aandacht wordt gegeven aan problemen in de ouder-kind relatie.

Sam Ghane: “We verwachten dat het onderzoek bijdraagt aan toegankelijkere en (kosten) effectievere zorg voor een doelgroep die doorgaans moeilijk in zorg komt of hier relatief minder goed van profiteert.”

Effect van hersenstimulatie op stemmen horen
Karin Slotema en haar onderzoekscollega’s ontvingen eerder dit jaar subsidie van de Stichting tot Steun VCVGZ voor onderzoek naar het effect van tDCS (hersenstimulatie) op de ernst van auditieve verbale hallucinaties bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. tDCS is een vorm van hersenstimulatie waarbij tussen twee elektroden een lichte stroom wordt opgewekt die de hersenactiviteit ter plaatse kan beïnvloeden. Het mooie van deze interventie is dat het apparaat goedkoop is en weinig bijwerkingen kent.

Patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis horen regelmatig stemmen, zonder dat daar een externe oorzaak voor is. Vaak wordt gedacht dat deze mild zijn en anders dan die bij schizofrenie. Ook is nog weinig bekend over de behandeling van stemmen horen bij deze groep patiënten.
Tegelijkertijd is de lijdensdruk vaak hoog en kunnen de gevolgen ernstig zijn, zoals een suïcidepoging doen in opdracht van een stem.

Karin Slotema: “Met de financiering van de Stichting tot Steun VCVGZ kunnen wij onderzoeken of tDCS een afname geeft van de ernst van stemmen horen en een verbetering geeft van de emotieregulatie en de stemming.”

Over de onderzoekers   

  • Sam Ghane werkt als GZ-psycholoog, medisch antropoloog en senior onderzoeker bij i-psy en is specialismeleider Culturele Psychiatrie bij Parnassia Groep
  • Marc Blom is psychiater en lid van de raad van bestuur van Parnassia Groep
  • Joop de Jong werkt als psychiater bij PsyQ en is specialismeleider Trauma en dissociatie bij Parnassia Groep
  • Karin Slotema werkt als psychiater bij PsyQ en is bijzonder hoogleraar Persoonlijkheidsstoornissen namens Parnassia Groep