Nieuws

Componence Asset List

30 mei 2018

200x200+vroegdetectie.jpg
Parnassia Groep zet tijdens het symposium ‘Vroegdetectie in de ggz’ op 28 juni in Den Haag de laatste ontwikkelingen op het gebied van vroegdetectie en resultaten daarvan op een rij.

Preventie en vroegdetectie begint een prominente plek te krijgen binnen de ggz, omdat we weten dat vroegtijdig ingrijpen zwaardere psychische problemen kan voorkomen.

Hoe zorg je ervoor dat de eerste signalen van persoonlijkheidsstoornissen worden opgevangen? Hoe voorkom je dat je patiënt een psychose ontwikkelt? Hoe zorg je goed voor de kinderen van je patiënten? Wat kunnen hulpverleners in de volwassenzorg en de jeugdzorg/jeugd-ggz van elkaar leren. Hoe denken gemeenten en zorgverzekeraars over deze aanpak? Deze vragen worden tijdens het symposium Vroegdetectie in de ggz vanuit zowel de onderzoeks- als zorgkant belicht.

Het begint bij jongvolwassenen en kinderen van patiënten

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 60% van de volwassenen met psychische problemen als kind ook al psychische problemen hadden. Veel psychische problemen ontstaan voor het 25ste jaar. Naast dat dit een grote maatschappelijke impact heeft voor de patiënt en zijn omgeving, blijkt dat in deze gezinnen  drie keer meer kans is op kindermishandeling. Een derde van onze patiënten heeft kinderen. Vandaar dat Parnassia Groep tijdens de behandeling van een ouder aandacht schenkt aan de opvoeding en ontwikkeling van hun kind(eren).

Naast gezondheidswinst is er ook een kostenaspect. Uit onderzoek blijkt dat nu investeren in preventie en vroegdetectie goedkoper is dan niets doen.*  Een constatering die staatssecretaris Blokhuis steunt en daardoor ook meer wil inzetten op preventie.

Symposium Vroegdetectie

Het symposium richt zich op twee ontwikkelingen in de ggz:

  • vroegdetectie bij verschillende psychische stoornissen
  • nieuwe vormen van aanpak bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen van patiënten in de volwassenenzorg inclusief hun levensloopaanpak.

Ervaringsdeskundigen vertellen over hun ervaringen en geven hun mening over de ontwikkelingen. In het slotdebat gaan met inhoudelijk deskundigen, gemeenten en zorgverzekeraars met elkaar in discussie over hoe preventie en vroegdetectie hoger op de agenda te krijgen.

Meer informatie

Het symposium vindt plaats op 28 juni in The Student Hotel, Hoefkade 9 in Den Haag. Lees meer over het symposium, het plenair programma, de workshops en hoe aan te melden.
Accreditatie is aangevraagd.

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels.

* Bron: Trimbos Instituut ‘Rendeert zorgonderzoek in de GGZ?’