Nieuws

Componence Asset List

12 mei 2022

regulier-niels-mulder.png

Op 11 mei, tijdens het meerdaagse wetenschappelijk voorjaarscongres van de NVvP in Maastricht, neemt Niels Mulder het voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie over van Elnathan Prinsen. Mulder ontving symbolisch de strategische toekomstvisie uit handen van Prinsen en hield een toespraak over geschiedenis en toekomst van de psychiatrie.

Prof. dr. Niels Mulder (1959) is bijzonder hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg bij de afdeling psychiatrie van het Erasmus MC en programmaleider bij het Epidemiologisch en Sociaal Psychiatrisch Research instituut (ESPRi). Hij werkt als psychiater in de acute psychiatrie en als onderzoeker bij Antes, onderdeel van Parnassia Groep.

Mulder staat bekend als een verbinder, als iemand die van nature de samenwerking zoekt. Met andere bestuurders, vakgenoten, andere disciplines, maar vooral ook met patiënten en hun naasten.

“De constatering dat veel mensen met (ernstige) psychische aandoeningen en hun naasten in Nederland niet of nog niet de kwaliteit van zorg ervaren die mogelijk is, mede gezien de wachtlijsten, is een persoonlijke drijfveer”, zegt Mulder. “Ook de werktevredenheid onder collega’s laat te wensen over en er zijn tekorten aan personeel. Ingewikkelde problemen, waarbij we naar oplossingen zoeken zowel binnen als buiten de psychiatrie. Ik verheug me erop om hieraan een bijdrage te leveren. Evenals de ambitie (wetenschappelijke) kennis te vergroten, delen en toe te passen.”