Nieuws

Componence Asset List

27 november 2017

bavo-terrein-1.jpg
Parnassia Groep en GGZ Rivierduinen hebben het voormalige zorgterrein nabij het centrum van Noordwijkerhout verkocht aan de combinatie Novaform-Trebbe. Op 24 november 2017 ondertekenden partijen de koopovereenkomst.

Zorgwoningen

Het Bavo-terrein is aangewezen als bouwlocatie voor 664 woningen in diverse prijsklassen, waarvan 30% in het sociale segment. Het omgevingsplan dat het bouwprogramma mogelijk maakt is reeds in procedure. Onderdeel van het bouwprogramma zijn ook 45 zorgwoningen die worden gehuurd door GGZ Rivierduinen. Deze woningen zullen de bestaande beschermde woonvormen vervangen. De combinatie neemt alle afspraken over die de zorginstellingen en gemeente Noordwijkerhout hebben vastgelegd in de anterieure overeenkomst. Pas nadat de gemeenteraad van Noordwijkerhout het nieuwe bestemmingsplan heeft vastgesteld is de verkoop definitief.

Landgoed In den Houte

De combinatie Novaform-Trebbe is door de zorginstellingen geselecteerd in een tenderprocedure waarin vijf partijen een voorstel indienden. KOW Architecten en RRog Stedenbouw en Landschap tekenden het winnende planvoorstel. Het plan, dat de titel ‘Landgoed In den Houte’ draagt, brengt de bestaande landschappelijke structuren opnieuw tot bloei. De Engelse Tuin wordt hersteld en de Bavo-sloot ontwikkelt zich tot een meanderende waterloop in een doorlopend parklandschap. De architectuur voor de nieuwe woningen is geïnspireerd op de historische gebouwen van het Bavo-terrein en de historie van de bollencultuur.

Psychiatrisch ziekenhuisterrein

Het Bavo-terrein deed in de periode 1914-2014 precies een eeuw lang dienst als psychiatrisch ziekenhuisterrein. ‘De Bavo’ was een belangrijke werkgever en economische factor in Noordwijkerhout, totdat het terrein voor de zorg niet langer nodig was. Door de herontwikkeling naar een groen woonmilieu met een grote diversiteit aan woningen zal het Bavo-terrein weer blijvend waarde toevoegen aan de kern van Noordwijkerhout.

De verkoopopbrengst van deze locatie komt volledig ten goede aan de (huisvesting van) de patiënten van Parnassia Groep.

Zo zal de definitieve, goede huisvesting van de patiënten, die momenteel op het terrein Poortmolen in Capelle aan de IJssel verblijven, hier mede van worden betaald.

Advies

De zorginstellingen werden bij de tenderprocedure geadviseerd door Amgea Vastgoedadviseurs en STAAT Bouwmanagement.

Impressie ‘Landgoed In den Houte’