Nieuws

Componence Asset List

20 maart 2019

regulier-Thuiswonende+kwetsbare+ouderen+vertonen+regelmatig+probleemgedrag.jpg

In het artikel 'Vooral ouderen vaker gedwongen opgenomen' in NRC vertelt psychiater Niels Mulder over mogelijke oorzaken van de stijging van gedwongen opname onder ouderen. Niels Mulder is hoogleraar openbare geestelijke gezondheidszorg psychiater bij Bavo Europoort.

Mulder: 'Ouderen met psychiatrische problemen en dementie wonen langer thuis terwijl dat soms heel moeizaam gaat. De helft van de personen die te maken krijgen met dwangopname vindt dit achteraf gerechtvaardigd blijkt uit onderzoek.'

Het artikel meldt dat de afgelopen vijf jaar het aantal gedwongen opnames flink is gestegen. 'De afgelopen vijf jaar is het aantal gedwongen opnames onder zestig- tot tachtigjarigen met bijna een kwart toegenomen, van 3.996 naar 4.946. Bij 80-plussers is in diezelfde periode sprake van bijna 40 procent stijging: van 1.565 naar 2.189. Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak opgevraagd door NRC.'

Hoogleraar ouderenpsychiatrie bij het Universitair Medisch Centrum Groningen Richard Oude Voshaar zegt in het artikel dat er meer aandacht moet komen voor behandelaren gespecialiseerd in ouderenpsychiatrie.

Lees het volledige artikel 'Vooral ouderen vaker gedwongen opgenomen' op NRC.