Nieuws

Componence Asset List

01 juli 2020

200x200+Marianne+van+Duijn+onderscheiding.jpg

Na een loopbaan van meer dan 40 jaar in het publieke domein nam Marianne van Duijn, voorzitter bestuur Antes, tijdens haar laatste werkdag afscheid van haar directieteam. 

Tijdens deze bijeenkomst kwam er onverwacht bezoek. De Rotterdamse wethouder Sven de Langen van Volksgezondheid, zorg, ouderen en sport gaf ineens acte de présence. Ook kwam hij niet met lege handen. Namens de stad Rotterdam mocht hij Van Duijn een prestigieuze onderscheiding aanbieden: stadspenning de Rotterdammert.

Met deze onderscheiding eert Rotterdam mensen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad en de Rotterdammers. Kwalificaties als ‘bruggenbouwer’, ‘visionair’ of ‘charismatisch leider met opvallende prestaties’, zijn kenmerkend voor de toekenning van deze penning. De onderscheiding wordt bovendien alleen toegekend bij unanieme beslissing van het college van burgemeester en wethouders.

Wethouder De Langen roemde Van Duijn om haar tomeloze inzet voor kwetsbare Rotterdammers tijdens haar loopbaan. Zij stak hierdoor vaak boven haar functie én organisatie uit en handelde in het belang van en voor Rotterdammers in het bijzonder. Zij had niet alleen oog voor de zorg en ondersteuning
maar ook voor de leefbaarheid en veiligheid in wijken en buurten.
 

Het bijzondere aan Marianne als persoon is dat ze eerlijkheid, scherpte en intelligentie combineert met oprechte aandacht voor mensen en inhoud. Zij is koersvast en tegelijkertijd toegankelijk om het gesprek aan te gaan bij ander inzicht. Tenslotte heeft Marianne in strategisch partnerschap met de gemeente de schouders eronder gezet om verbeteringen in de stad te realiseren en hiermee wist zij anderen te inspireren en te motiveren. Dankzij Marianne hebben veel mensen een kans gekregen en is Rotterdam warmer en meer verbonden geworden, luidde de toelichting bij de onderscheiding.
​​​​​​​Van Duijn heeft onder meer meegewerkt aan het plan van aanpak Maatschappelijke Opvang, het Wmo actieprogramma voor de (O)GGZ en het Plan van Aanpak voor mensen met verward gedrag en het plan van aanpak Kwetsbare Rotterdammers. Ook initieerde zij innovaties bij meldkamer, politie en ambulancezorg rond het vervoer van mensen met verward gedrag.

De Rotterdammert

Stadspenning de Rotterdammert is een bronzen penning. Op de voorzijde staat het gemeentelijke wapen met ‘Sterker door Strijd’ en de naam van de onderscheiding. De achterzijde toont de Rotterdamse skyline, de naam van de ontvanger, de uitreikingsdatum en daaronder ‘Als dank voor uw grote inzet voor de stad Rotterdam’.