Nieuws

Componence Asset List

15 september 2020

Regulier-interactie-lachen-vrouwen.jpg

De coronacrisis heeft geleid tot een toename in het aantal psychische klachten onder Nederlanders. Onderzoek door EenVandaag toont dat een meerderheid van de mensen contact, spontaniteit en zekerheid missen door de coronacrisis. 60% van de 25.000 ondervraagden zegt één of meerdere psychische klachten te hebben gekregen. Variërend van lichte klachten zoals stress tot paniekaanvallen en depressieve klachten. Vooral jonge mensen van 18 tot 35 jaar hebben het zwaar onder de crisis: 74% heeft last van mentale problemen. Van de 65-plussers zegt 48 procent één of meerdere mentale klachten te hebben (ervaren).

Eenzaamheid door minder sociaal contact

Jonge mensen hebben minder sociaal contact, minder feestjes en leuke dingen, maar juist deze groep heeft dat veel harder nodig voor hun ontwikkeling dan volwassenen. Door de coronacrisis is dat lastig en daardoor stagneert hun ontwikkeling. De meest voorkomende klachten onder jongeren zijn stress (40%), eenzaamheid (38%) en aanhoudende vermoeidheid (36%).

Naarmate de coronacrisis voortduurt, komen er meer jongere mensen met klachten bij. Onzekerheid over een huis of baan, extra werkdruk en de zorg voor jonge kinderen zijn veelgenoemde problemen voor de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar. Maar ook relatief weinig contact en het gebrek aan variatie daarin, de sleur en moedeloosheid over het einde van de crisis zorgen ervoor dat deze groep mentaal in de knoop raakt.

Een dergelijk zware crisis kan enorme impact hebben. Psychische klachten zijn vaak niet zomaar weg als alles weer beter wordt. Sommige mensen zoeken geen hulp en blijven lang doorlopen waardoor ze eigenlijk steeds verder in de problemen komen.

 

Onzekerheid grootste boosdoener 

Kijk juist in deze moeilijke coronatijd meer naar elkaar om én help als iemand vastloopt. Deze oproep doet Nicole Hermans, bestuurder van Antes. ‘Al nemen we 1,5 meter afstand, blijf elkaar toch nauw in de gaten houden. Om te voorkomen dat er straks meer hulp nodig is.

Het zijn onzekere tijden. Mensen raken hun baan kwijt, hebben financiële zorgen, zitten eenzaam thuis en raken in een isolement. Zijn angstig dat ze corona krijgen, boos over alle maatregelen of achterdochtig. We moeten elkaar in deze tijd helpen. Zie je in je omgeving dat iemand vastloopt? Help dan. Zorg dat de stap naar de huisarts of het maatschappelijk werk op tijd wordt gezet.

Het doel: met tijdige hulp voorkomen dat psychische problemen verergeren, waarbij op termijn veel meer zorg nodig is.

Let op elkaar

Heb ook oog voor jongeren. Die kunnen juist nu vastlopen. Ze hebben misschien minder uitzicht op een woonplek, op werk of hun studie loopt heel anders als verwacht. Je ziet dat juist jongeren tot en met 27 jaar bijstand aanvragen. Ze hebben minder contacten terwijl voor hen elkaar ontmoeten zo belangrijk is. Vraag hoe het met hen gaat.’

Meer informatie