Nieuws

Componence Asset List

17 juni 2019

200x200+ipad.png
In de digitale poli krijgen cliënten een 100% online behandeling voor angst- en/of stemmingsklachten. Het voordeel is dat niemand hoeft te wachten in de spreekkamer en begeleiding vindt plaats op het moment dat de cliënt daar behoefte aan heeft.

 

Snel starten en doorschuiven op de wachtlijst

Wanneer u uw cliënt verwijst naar de digitale poli dan kan uw cliënt snel starten met de behandeling. Ondertussen staat uw cliënt ook op de wachtlijst voor behandeling op locatie. Mocht het nodig zijn dan kan uw cliënt gemakkelijk overstappen naar een behandeling op locatie en is uw cliënt in de tussentijd al doorgeschoven op de wachtlijst. Lees verder>>

Over de digitale poli

In de digitale poli krijgen cliënten een online behandeling voor angst- en/of stemmingsklachten. Het contact tussen behandelaar en cliënt vindt niet meer plaats in de behandelkamer, maar online via beeldbellen en/of chatfunctie. Voor deze behandelsessies maken we van te voren een afspraak. De cliënt krijgt huiswerk/opdrachten en registreert hoe het gaat. De behandelaar volgt de voortgang en geeft feedback. Uw cliënt hoeft niet meer naar onze vestiging te komen en heeft daardoor geen reistijd. De behandeling kan overal gevolgd worden via een smartphone. Deze behandeling wordt ondersteund door de NiceDay app.

Verwijscriteria

Deze behandeling is bedoeld voor volwassenen met een angststoornis en/of depressie. Om deze behandeling te volgen is een smartphone nodig met 4G (en wifi). Verder is het belangrijk dat uw cliënt kan werken met apps en de Nederlandse taal voldoende beheerst om de app te begrijpen. Voor cliënten van i-psy geldt dat behandeling eventueel kan plaatsvinden in de taal waar de voorkeur naar uit gaat, indien een behandelaar met de voorkeurstaal beschikbaar is.

Digitale poli PsyQ en i-psy

De digitale poli voor angst- en/of stemmingsklachten is beschikbaar bij PsyQ en i-psy.

PsyQ

PsyQ biedt geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen met psychische problemen. De wens van de cliënt staat centraal en samen met hen zijn wij in staat de behandeling succesvol vorm te geven.

i-psy

Specialist in interculturele psychiatrie en behandelt en begeleidt personen met verschillende sociale en culturele achtergronden en uiteenlopende psychische problemen. In de behandeling wordt niet alleen rekening gehouden met de culturele achtergrond maar ook met de geloofsovertuiging en de persoonlijke levenssituatie van onze cliënten.

Aanmelden?

Wilt u uw cliënt aanmelden voor online behandeling? Dan kunt u een verwijsbrief meegeven aan uw cliënt. Of u kunt gemakkelijk verwijzen via ZorgDomein of het aanmeldformulier op de website. Geef daarbij dan aan dat er voorkeur is voor online behandeling.

Vragen of meer informatie?

Wilt u meer informatie over de digitale poli? Bekijk dan de websites:

PsyQ