Nieuws

Componence Asset List

15 juli 2019

200x200+PG+prijs+beker.jpg
De inzending 'online behandelen' heeft de PG Prijs 2019 gewonnen. Zorg op afstand wordt steeds meer toegepast in de ggz. Patiënt en behandelaar hebben met elkaar contact via beeldbellen en/of met een chatfunctie. Naast reguliere online behandelsessies kan de patiënt ook contact zoeken met de behandelaar op die momenten dat het nodig is. Deze behandelaanpak sluit goed aan op de behoeften van de patiënt. 

Maar liefst 28 teams uit de gehele Parnassia Groep stuurden een inzending in voor de PG prijs 2019. Het is weliswaar een interne wedstrijd, maar veel meer is het een mogelijkheid aan alle collega's te laten zien op welke wijze ze het herstel van hun patiënten bevorderen. De PG prijs is daarmee een bron van inspiratie en een mooie manier om kennis te delen over het bevorderen van het herstel van mensen met psychische problemen. Deze kennisdeling komt de patiënt uiteindelijk weer ten goede.

De inzending 'online behandelen' heeft de PG Prijs 2019 gewonnen. Zorg op afstand wordt steeds meer gebruikt in de ggz. Patiënt en behandelaar hebben met elkaar contact via beeldbellen en/of met een chatfunctie. Naast reguliere online behandelsessies kan de patiënt ook contact zoeken met de behandelaar op die momenten dat het nodig is. De patiënt kan ook zelfstandig werken aan het eigen herstel met online oefeningen en het bijhouden van een dagboek. De patiënt kijkt zelf terug in dat dagboek om te zien wat hij/zij eerder deed toen het minder goed ging. Daarmee krijgt de patiënt veel meer regie over het eigen herstel. De uitkomsten van oefeningen worden gedeeld met de behandelaar. Deze kan tussentijds reageren op problemen en vorderingen. Samengevat is online behandeling de juiste zorg bieden op die momenten met de juiste informatie waar de patiënt ook is.

Het team liet zien dat afstand tussen patiënt en behandelaar geen enkel probleem is voor een goede behandeling. Patiënten zijn erg tevreden over online behandelen. Het sluit aan op de behoefte van de patiënt en geeft de behandelaar meer gelegenheid de behandeling toe te spitsen op de problemen van de patiënt en die dus effectiever te maken.

Parnassia Groep kunnen patiënten 100% online behandeld worden voor angst en stemmingstoornis klachten. Het winnende team is bezig het online behandelaanbod verder uit te breiden.