Nieuws

Componence Asset List

03 januari 2018

17+12+27+oorlogsmonument+onthulling1.jpg

Op 27 december onthulden onze voormalige geestelijk verzorger Corry van Straten en de aan Parnassia Groep verbonden rabbijn Albert Ringer ons oorlogsmonument. Alle 150 aanwezigen waren het na afloop eens. Het was een indrukwekkende bijeenkomst met voor velen tegenstrijdige emoties: enerzijds dankbaarheid dat het monument gerealiseerd kon worden, anderzijds verdriet en woede over de tragedie achter het monument.

Joodse nabestaanden
Door het monument en de namenlijst die daarvan deel uitmaakt worden nabestaanden van met name de joodse slachtoffers in de gelegenheid gesteld hun familiegeschiedenis verder vorm te geven.  

Toespraken
Voorafgaand aan de onthulling luisterden de aanwezigen naar toespraken van respectievelijk Stephan Valk (voorzitter Raad van Bestuur Parnassia Groep), Corien Glaudemans (historicus/wetenschappelijk medewerker Haags Gemeentearchief), de Haagse wethouder Karsten Klein en Ronny Naftaniel (oud-directeur CIDI, Centrum Informatie en Documentatie Israel).

TV-verslag
Omroep West besteedde aandacht aan de onthulling

Waarom dit monument
Het monument is, samen met de plaquette op de kerk van de locatie Monsterseweg die in januari 2018 wordt geplaatst, bedoeld als gedenkteken voor

  • 251 joodse patiënten en joodse onderduikers van Rosenburg en Bloemendaal die zijn weggevoerd naar de vernietigingskampen Sobibor en Auschwitz.  227 van hen werden daar vermoord.
  • de patiënten van Bloemendaal en Rosenburg die gedwongen geëvacueerd werden naar zusterinstellingen elders in het land. Een deel van deze patiënten is door ziekte en honger omgekomen.
  • de collega's die te lijden hebben gehad tijdens hun begeleiding van de geëvacueerde patiënten

Brochure en website
Op onze website over het monument vindt u een brochure met  uitgebreide historische achtergronden van de gebeurtenissen. Ook is hierin de namenlijst opgenomen van de joodse slachtoffers.