Nieuws

Componence Asset List

10 augustus 2017

200x200+handenschudden.png

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) heeft moeite met het vinden van voldoende geschikt personeel. Dat blijkt uit een analyse van de jaarverslagen van 186 ggz-organisaties door inkooporganisatie Intrakoop en accountant Verstegen. Ook Parnassia Groep ervaart deze krapte op de arbeidsmarkt.

 

Het aantal vacatures in de ggz is vorig jaar met 28,5 procent gestegen tot 5151. Zo’n 20 procent van dit aantal vacatures valt onder de noemer 'moeilijk vervulbaar'.

Schaarste aan regiebehandelaars

Een knelpunt is de landelijke schaarste in de beroepsgroepen die als regiebehandelaar mogen fungeren. De regiebehandelaar is de eindverantwoordelijke psychiater, gz-psycholoog, medisch specialist of verpleegkundig specialist.  

Parnassia Groep is op dit moment vooral op zoek naar:

Grootste ggz-organisatie

Parnassia Groep is in 2016 met 141.512 cliënten en een omzet van 613 miljoen euro veruit de grootste ggz-organisatie van Nederland.