Nieuws

Componence Asset List

08 september 2015

250x198+reaktlogo.png

Op dinsdag 22 september houden Reakt en ActiefTalent gezamenlijk van 10.00 tot 16.00 uur een open dag. Voor mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek zijn dit  twee belangrijke instellingen op gebied van arbeid, dagbesteding en participatie in de regio.

Op deze open dag worden er lezingen, workshops, rondleidingen, exposities, een lunch, en (netwerk)borrel georganiseerd. Deze dag is bedoeld voor iedereen: cliënten, verwijzers, gemeente, buurtbewoners, bedrijven en andere geïnteresseerden.

Reakt en ActiefTalent willen door zinvolle daginvulling en arbeidsre-integratie mensen met psychische en verslavingsproblematiek een nieuw perspectief bieden en bijdragen aan het realiseren van een zinvolle plek in de samenleving.

Activering en participatie

Samen begeleiden en activeren we cliënten naar werk, participatie en ontwikkeling. We ondersteunen onze cliënten bij hun herstelproces. Met onze leerwerkbedrijven vormen wij een dynamische organisatie, gericht op activering en maatschappelijke participatie. De begeleiding vindt individueel plaats, en in groepsverband. Met elke cliënt wordt een maatwerktraject uitgezet.

De open dag vindt plaats op vier locaties:

  • Reakt (dagactiviteiten en individuele begeleiding GGZ), Nijverheidsweg 14
  • Grip (werktraining GGZ), Nijverheidsweg 15a
  • ActiefTalent (dagactiviteiten en jobcoaching verslavingszorg), Kwadijkerkoogweg 12
  • Wherelant (2 samenwerkingsprojecten met Reakt), Van IJsendijkstraat 403

Om 14.00 uur is de opening van de expositie van KunstWerkt!.

Meer informatie:

Reakt, tel. 088-0240116
ActiefTalent, tel. 0299-415153