Nieuws

Componence Asset List

13 november 2017

autosnelweg.png
Het kabinet zoekt een oplossing voor mensen die ADHD-medicatie gebruiken in het verkeer.

Deze mensen zijn sinds 1 juli van dit jaar strafbaar als ze bij een speekseltest door de politie positief testen op drugs. In ADHD-medicijnen is namelijk de stof dexamfetamine verwerkt en dit kan zorgen voor zo’n positieve drugstest. Ook al kan een medische verklaring overlegd worden, toch wordt het gezien als een verkeersovertreding. Een boete en ontzegging van de rijbevoegdheid zijn mogelijk.

Patiëntenorganisaties, artsenorganisaties en andere belangenorganisaties protesteerden tegen deze strafbaarheid. Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) heeft zijn mening herzien en liet weten dat er gewerkt wordt aan een "verkeersveilige en medisch verantwoorde oplossing" voor verkeersdeelnemers die onder medisch toezicht middelen gebruiken.

Veiliger rijden dankzij ADHD-medicatie
Uit onderzoek van het Zweedse Karolinska Institutet blijkt dat mensen met ADHD-medicatie minder verkeersongevallen krijgen dan mensen met ADHD die geen geneesmiddelen nemen.
Al eerder kwam de KNMP tot een soortgelijke conclusie. In 2016 verscheen een KNMP-rapport waarin de effecten van psycho-actieve medicijnen in het verkeer zijn onderzocht. Hier is toen ook gekeken naar de effecten van dexamfetamine. Een van de conclusies uit dat rapport was dat dexamfetamine de rijvaardigheid van mensen met ADHD verbetert. Aan deze conclusie verbindt de KNMP ook de aanbeveling dat mensen met ADHD (en) die daarvoor medicijnen gebruiken moeten kunnen deelnemen aan het verkeer.
Deze argumenten overtuigden de minister dat de maatregel aangepast moest worden.

Bredere oplossing
De minister kijkt in de oplossing breder dan alleen ADHD-medicatie waarin amfetamine zit. Ook morfine en medicinale cannabis moeten onder de uitzondering voor strafbaarheid gaan vallen. Maar, plaatste minister Blok als kanttekening, mag die uitzondering er niet toe leiden dat mensen aan het verkeer deelnemen met een hogere dosis dan de voorgeschreven hoeveelheid.
Tot die oplossing er is, blijft de nieuwe wetgeving van kracht.