Nieuws

Componence Asset List

24 februari 2015

250x198+AD+logo.png

Vandaag is in het Algemeen Dagblad meer te lezen over de Haagse Opvang Verwarde Personen (OVP). Dennis Bal, afdelingshoofd, licht het een en ander toe: "Tijdens het intakegesprek komt hun hele leven aan bod: geestelijke problemen, fysieke gesteldheid, verblijfplaats, inkomsten én schulden. We gaan op zoek naar een oplossing voor de lange termijn."

Het unieke concept voor de OVP is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Den Haag, de Politie eenheid Den Haag en het parket Den Haag. Het voorziet in het nemen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor acute zorg dan wel strafrechtinterventies bij verwarde personen. Op de opvang zijn 24 uur per dag medewerkers van Parnassia aanwezig die direct bij binnenkomst kunnen beoordelen welke zorg de verwarde personen nodig hebben en hoe dit het beste kan worden georganiseerd. Palier levert hierbij forensische psychiatrische expertise en GGZ Reclassering.

Daarmee wordt voorkomen dat mensen die hulp nodig hebben weer op straat terechtkomen. Tegelijkertijd neemt deze werkwijze politieagenten veel werk uit handen dat eigenlijk niet bij de politie hoort. De aanpak is zo succesvol dat diverse grote steden interesse hebben getoond in het concept van de OVP.