Nieuws

Componence Asset List

21 januari 2021

200+x+200+parkinson+mentaal+animatie.png

Trillende armen en benen, schuifelend lopen, problemen met praten… Vrijwel iedereen kent de motorische klachten die de ziekte van Parkinson veroorzaakt. In Nederland hebben zo’n 50.000 mensen deze ziekte en wereldwijd is het de snelst groeiende neurologische aandoening.

Veel minder bekend is dat patiënten met Parkinson vaak ook niet-motorische klachten ervaren. Voorbeelden daarvan zijn somberheid, hallucinaties, vergeetachtigheid, slecht slapen, inactiviteit en problemen met de seksualiteit. Voor patiënten zijn deze klachten vaak het meest belastend; ze hebben een grote invloed op de kwaliteit van leven.

Om deze patiënten te ondersteunen hebben experts vanuit Parnassia Groep in samenwerking met patiënt-onderzoekers van de Parkinson Vereniging de website Parkinsonmentaal ontwikkeld. De website richt zich op mensen met Parkinson en hun naasten/mantelzorgers, maar is ook informatief voor zorgverleners. 

Op de website vindt u uitleg over de klachten, en strategieën hoe met de klachten om te gaan. Parkinsonmentaal is openbaar toegankelijk, de geboden adviezen zijn gratis en het gebruik is anoniem. In de toekomst wordt de website verder uitgebreid met onder andere meer mogelijkheden voor directe hulpverlening.