Nieuws

Componence Asset List

22 augustus 2016

zonnepanelen.png

Eind juni werd een eerste zonnepaneel bevestigd op het dak van de Opname Kliniek Volwassenen in Castricum. Aan het einde van dit jaar moeten in totaal 3.500 zonnepanelen op de daken van 10 verschillende panden in het werkgebied van Parnassia Groep liggen. 

De zonnepanelen zorgen voor een gegarandeerd rendement van 900.000 kWh per jaar. Het plaatsen van zonnepanelen valt samen met het traject om per gebouw het energieverbruik inzichtelijk te maken door slimme meters. Door deze slimme meters wordt de opbrengst van energie, zowel uit de koude/warmte opslag én uit zonne-energie, zichtbaar.

Met de zonnepanelen en de koude/warmte opslag (4 panden) wekt Parnassia Groep dadelijk 5% ‘eigen energie’ op. De andere energie die gebruikt wordt is ook groen en komt van Nederlandse windmolens.